Про затвердження Правил застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомляє про наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24 квітня 2020 року № 784 «Про затвердження Правил застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 травня 2020 року за № 427/34710.

Посилання на вищезазначений наказ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-20#n14.