Про управління

Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва  здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва, включаючи  лісове, квітково-декоративне насінництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу.

Здійснює   державний нагляд (контроль) за  сертифікацією      насіння        і      садивного     матеріалу   сільськогосподарських рослин, призначених для реалізації на території України та міжнародної торгівлі.

Державний контроль в насінництві та розсадництві

У сучасному сільськогосподарському виробництві високоякісне насіння і садивний матеріал набувають особливої ваги. Через насіння і садивний матеріал реалізуються набутки селекціонерів, утілені в нових сортах. А його якісний підпір до посіву чи посадки є запорукою великих врожаїв сільськогосподарських культур. Саме тому підвищується роль державного контролю за виробництвом та реалізацією насіння і садивного матеріалу.

Державний контроль в насінництві та розсадництві передбачає:

   ·здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва суб’єктами насінництва;
·забезпечення перевірки насіння на посівні та сортові якості з видачею відповідних документів, передбачених нормативно-правовими актами;
·забезпечення відповідно до Закону контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням насіння і садивного                              матеріалу, поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей;
·забезпечення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, декоративних та лісових рослин у встановленому порядку;
·видача дозволів на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу, не внесених до Реєстру сортів рослин України;
·здійснення атестації суб’єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу;
·ведення Реєстру виробників;
·ведення Реєстру сертифікатів на насіння та садивний матеріал.

З огляду на зростання експорту-імпорту насіннєвого матеріалу важливе значення має законодавча база та її міжнародна гармонізація з охороною власності на сорти рослин і вимогами до якості насіннєвого та садивного матеріалу. Адже інтеграція з європейськими структурами виступає одним з визначальних чинників зовнішньої політики нашої держави. Тим паче, що розвиток і зміцнення економічних відносин з іншими країнами, у тому числі й у галузі насінництва, та вихід України як рівноправного партнера на міжнародний ринок, потребує постійного підтвердження відповідності стандартам і вимогам міжнародних організацій.

Зважаючи на ці обставини, ще у 2009 році Україна приєдналася до Насіннєвих Схем ОЕСР стосовно зернових, кукурудзі та сорго, а в 2014 році – олійних культур.

Окрім цього, важливе значення має ратифікація Верховною Радою України конституції Міжнародної асоціації по контролю за якістю насіння та акредитація лабораторії в ІСТА.

У результаті цих зусиль Україна набула права видавати міжнародні сертифікати на партію насіння, які засвідчують посівні та сортові якості насіннєвого матеріалу і отримала можливість помітно розширити географію експорту насіння за рахунок поставок продукції на нові ринки збуту.