Про відділ

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

здійснює державний нагляд (контроль) за:

діяльністю суб’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва;

дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі;

сертифікацією насіння і садивного матеріалу;

дотриманням юридичними та фізичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження сортів рослин;

збереженістю сортів рослин;

дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на поширення сорту в Україні;

дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

*проводить арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу за заявою споживача або суб’єкта насінництва та розсадництва;

*проводить відбір арбітражних та контрольних проб насіння та садивного матеріалу;

*здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на Держпродспоживслужбу України Президентом України.