Про стан роботи зі зверненнями громадян у сфері безпечності харчових продуктів у 2020 році

Протягом 2020 року інспекторами відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (далі Головне управління) розглянуто 108 звернень громадян, в тому числі 61– щодо порушення операторами ринку законодавства про харчові продукти (на потужностях торгівлі харчовими продуктами – 50 звернень та громадського харчування – 11) та 47 – різне.

На жаль, із 61 звернення лише 24 мали відповідні обґрунтування для здійснення позапланових заходів державного контролю щодо дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, та 37 звернень виявились необґрунтованими, так як не містили достатньої інформації щодо найменування оператора ринку, точної адреси розташування потужності, детального опису порушень законодавства про харчові продукти, тощо.

При проведенні позапланових заходів державного контролю на підставі 24 звернень, у 5 випадках підтверджено факти порушень операторами ринку законодавства про харчові продукти (в т. ч. торгівля – 3, громадське харчування – 2).

Принагідно повідомляємо, що згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, правові та організаційні засади, основні принципи та порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, визначені Законами України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 № 2042 VII та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877 – V (далі – Закон 877 – V).

Статтею 6 Закону 877 – V визначено підстави для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю). Однією з підстав є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).

На підставі вищезазначеного, Головне управління звертає увагу громадян на наявність обов’язкової інформації у зверненні щодо суб’єкта господарювання, яким порушено законодавство про харчові продукти:

організаційно – правової форми господарювання (ТОВ, ФОП, ПП тощо) та назву суб’єкта господарювання;

повну адресу місця знаходження потужності (магазину, кафе, кіоску тощо);

детальний опис порушення законодавства про харчові продукти із зазначенням найменування харчових продуктів, яких стосується порушення, тощо.

Крім цього, за наявності, до звернення необхідно додати копії документів або інших матеріалів, які підтверджують такі порушення. В разі нанесення шкоди здоров’ю громадянина до звернення додаються копії документів медичних закладів, які можуть слугувати підтвердженням порушень законодавства про харчові продукти.

При написанні звернення необхідно врахувати вимоги Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР зі змінами, щодо наявності в ньому обов’язкової інформації, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина (заявника), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

На сьогоднішній день громадяни можуть направляти свої звернення на Урядову «гарячу лінію», «гарячу лінію» Голови Миколаївської ОДА, Держпродспоживслужбі та Головному управлінню Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: пр-кт. Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003, т/факс 24-00-23 та e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua.

Отримати консультацію щодо написання звернення можливо у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області за телефоном : (0512) 70 – 93 – 78.