Про стан роботи зі зверненнями громадян у сфері безпечності харчових продуктів на потужностях закладів громадського харчування у 2021 році

Протягом 2021 року інспекторами відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (далі – Головне управління) розглянуто 149 звернень громадян, з яких 29 стосувалися питань, щодо порушень вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів на потужностях закладів громадського харчування.
Із 29 звернень, 14 мали відповідні обґрунтування для здійснення позапланових заходів державного контролю щодо дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти.
Заявникам, що направили звернення, які не містили достатньої інформації щодо найменування оператора ринку, точної адреси розташування потужності, детального опису порушень законодавства про харчові продукти, тощо, надано відповідні письмові роз’яснення.
При проведенні позапланових заходів державного контролю на підставі 14 звернень, у 4 випадках підтверджено факти порушень операторами ринку законодавства про харчові продукти, на підставі чого видано приписи про їх усунення. На 5 потужностях проведено відбір 11 зразків харчових продуктів для досліджень на показники безпеки, невідповідностей не виявлено.
Принагідно повідомляємо, що згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Так, правові та організаційні засади, основні принципи та порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, визначені Законами України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 № 2042 VII та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877 – V (далі – Закони).
Статтею 6 Закону 877 – V визначено підстави для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю). Однією з підстав є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).
Згідно Законів, для здійснення заходу державного контролю органом державного нагляду (контролю) видається наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на здійснення заходу державного контролю. Наказ та посвідчення (направлення) мають містити інформацію, зокрема, щодо найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід.
На підставі вищезазначеного, Головне управління звертає увагу громадян на наявність обов’язкової інформації у зверненні щодо суб’єкта господарювання, яким порушено законодавство про харчові продукти:
– організаційно – правової форми господарювання (ТОВ, ФОП, ПП тощо) та найменування суб’єкта господарювання;
– повну адресу місця знаходження потужності (закладу громадського харчування);
– детальний опис порушення законодавства про харчові продукти із зазначенням найменування харчових продуктів, яких стосується порушення, тощо.
Крім цього, за наявності, до звернення необхідно додати копії документів або інших матеріалів, які підтверджують такі порушення. В разі нанесення шкоди здоров’ю, до звернення додаються копії документів медичних закладів, які можуть слугувати підтвердженням порушень законодавства про харчові продукти.
При написанні звернення необхідно врахувати вимоги Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР зі змінами, щодо наявності в ньому обов’язкової інформації, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина (заявника), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Направити звернення фізичної особи (фізичних осіб) можна за допомогою наступних засобів телекомунікаційної мережі:
– Урядова «гаряча лінію» за номером 1545;
– «гаряча лінія» Голови Миколаївської ОДА – 0 (800) 50 21 91;
– Гаряча лінія Держпродспоживслужби (044) 364 77 80, (050) 230 04 28;
– чат-бот Держпродспоживслужби у додатку Telegram за посиланням
@derzhspozhivsluzhba_bot;
– Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за
адресою: пр. Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003, тел. (0512) 30-43-25,
(0512) 30-43-14, e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua.
Отримати консультацію щодо написання звернення, які стосуються закладів громадського харчування, можливо у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області за телефоном: (0512) 70 – 93 – 78.