Про порядок знищення насіння та садивного матеріалу суб’єктами господарювання

Під час здійснення господарської діяльності в сфері насінництва та розсадництва в будь-якого суб’єкта господарювання можлива наявність залишків насіння, яке не можна використати на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень. Некондиційне насіння уражене грибковими хворобами, шкідниками і оброблене хімічними засобами захисту становить загрозу екології. Згідно статті 17 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» таке насіння та садивний матеріал  підлягає вилученню з обігу з послідуючим фізичним знищенням.

Порядок знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень  або в інших цілях, затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 грудня 2018 року № 613.

У  разі прийняття рішення про необхідність знищення насіння та/або садивного матеріалу власник цього насіння та/або садивного матеріалу направляє заяву встановленої форми до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби. Насіння та/або садивний матеріал підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів під наглядом посадової особи територіального органу Держпродспоживслужби, яка здійснює державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва. Про час та місце знищення інспектор у триденний строк після отримання заяви від власника насіння та/або садивного матеріалу повідомляє місцеву державну адміністрацію або орган місцевого самоврядування, на території якої (якого) заплановано здійснення знищення насіння та/або садивного матеріалу.

Інспектор до знищення насіння та/або садивного матеріалу зобов’язаний:

– здійснити візуальний огляд насіння та/або садивного матеріалу, за яким ініційовано знищення;

–  провести відеофіксацію (фотофіксацію) знищення;

– за зверненням власника встановити можливість самостійного знищення насіння та/або садивного матеріалу власником за місцем його зберігання та/або необхідністю направлення насіння та/або садивного матеріалу на знищення до підприємства, яке відповідає вимогам статті 19 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Інспектор до знищення насіння та/або садивного матеріалу має право: детально вивчити документальне оформлення обставин виникнення насіння та/або садивного матеріалу;  провести зважування незатарованого насіння та/або здійснити перерахунок садивного матеріалу; при необхідності отримати додаткову інформацію про насіння та/або садивний матеріал, який запланований до знищення.

За фактом знищення насіння та/або садивного матеріалу інспектор територіального органу Держпродспоживслужби складає акт знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для територіального органу Держпродспоживслужби; власника насіння та/або садивного матеріалу що знищено; підприємства, що здійснювало знищення (у разі залучення); державної адміністрації або  місцевого органу самоврядування ( за необхідності). До акта долучається копія заяви як невід’ємна його частина. У разі необхідності кожна із сторін, відображена в акті про знищення, висловлює окрему думку щодо знищення, яка додається  до акта про знищення як невід’ємна його частина.