Про погодження сертифікатів здоров’я для експорту перероблених яєчних продуктів та для експорту молочних продуктів до Республіки Корея з України

Держпродспоживслужбою та Бюро з безпечності імпортних харчових продуктів Міністерства безпечності продовольства та ліків Республіки Корея погоджено форми сертифікатів здоров’я для експорту перероблених яєчних продуктів та для експорту молочних продуктів до Республіки Корея з України, які діятимуть з 01.02.2021.

Зазначені форми сертифікатів опубліковано на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби (https://dpss.gov.ua/).

Принагідно повідомляємо, що на вимогу Компетентного органу Республіки Корея кожна партія вищезазначеної продукції повинна супроводжуватися оригіналами відповідних форм сертифікатів здоров’я в двох примірниках.