Право споживача на захист своїх прав державою

Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-ХІІ (далі Закону) передбачено  право споживача на захист своїх прав державою.  Відповідно до ст. 26 Закону Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, здійснює державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечує реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів.

У разі неможливості вирішити проблемні питання самостійно, споживач має право за захистом своїх прав звернутися до Держпродспоживслужби. Так, спеціалістами управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області розглянуте звернення споживача, щодо порушення термінів виконання замовлення на виготовлення корпусної меблі приватною фабрикою в м. Миколаєві. На підставі погодження Держпродспоживслужби на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Головним управлінням здійснена позапланова перевірка  за зверненням споживача. Під час проведення якого встановлено, що на початковому етапі замовник і виконавець дійшли усної домовленості про виготовлення та встановлення корпусної меблі за індивідуальним замовленням замовника. Споживачем була внесена передплата в розмірі сорока тисяч грн. відповідно до оформленого товарного чеку. Відсутність документального підтвердження, яким визначені усі умови усної домовленості між сторонами, нажаль, унеможливлювало визначити терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. На момент проведення перевірки, виконавцем забезпечено часткове виконання усної домовленості щодо установки корпусної меблі, яке підтверджено наданим фото споживачем. За результатами проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю) Головним управлінням надано суб’єкту господарювання  Припис про припинення порушень прав споживача в частині забезпечення 100%-го виконання робіт та підписання відповідного договору із гарантійними зобов’язаннями виробника, який був виконаний фізичною особою підприємцем у визначений термін.  За встановлені порушення законодавства щодо захисту прав споживачів, суб’єкта господарювання притягнуто до адміністративної відповідальності.

КЕЙС: Як написати заяву до територіального органу  Держпродспоживслужби, у разі порушення Ваших прав, як споживача?

 

Права споживача

У разі, якщо у Вас, як споживача послуги чи товару, виник конфлікт з продавцем (виробником, виконавцем послуги) і цей конфлікт залишається невирішеним на рівні продавець-споживач, то одним із способів захисту своїх прав є звернення із заявою про порушення прав у територіальний орган Держпродспоживслужби, основним завданням якого відповідно до статті 5 Закону України «Про захист прав споживачів» є захист прав споживачів.

Вам знадобиться:

 • чек, що підтверджує покупку товару (предмету спору) із зазначеними в ньому реквізитами продавця, датою укладення угоди купівлі-продажу, вартістю товару;
 • копію договору (якщо такий є);
 • копії гарантійних документів на товар;
 • письмові докази порушення Ваших прав: листування з продавцем, тобто, Ваша письмова претензія з відміткою про вручення її другій стороні конфлікту (або копією поштового повідомлення), письмову відмову продавця (при її наявності), акти досліджень, висновки експертиз.

Інструкція:

 1. Для того, щоб Ваша заява була розглянута у визначені терміни і були вжиті заходи до порушника, необхідно додати до заяви відповідні докази (перелік дивіться вище);
 2. Після збору доказової бази можна приступати до написання заяви про відмову продавця (виробника) в реалізації прав споживача, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів»;
 3. Отже, в «шапці» заяви необхідно вказати адресата, свої прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон (для зворотного зв’язку);
 4. Далі в основній частині описується суть проблеми: коли, де, ким і за яких обставин були порушені Ваші права; вказується факт звернення до продавця з проханням надання допомоги в реалізації Вами права, передбаченого Законом України «Про захист прав споживачів» (заміни товару на аналогічний, повернення грошей, усунення недоліків). За наявності письмового договору – зробіть посилання на обов’язки продавця і права покупця відповідно до нього;
 5. За результатом викладених фактів у заяві, з посиланням на норми законодавства («На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 42, 50 Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, ст. 26 Закону України «Про захист прав споживачів») Ви звертаєтесь із проханням: провести перевірку за фактом порушення прав споживача, прийняти рішення за фактом порушення прав, повідомити Вас про результати розгляду заяви. Далі вкажіть дату і підпишіть заяву.

Порада:

Заява пишеться в двох примірниках, один з яких залишається у Вас (з відміткою про отримання відповідним територіальним органом Держпродспоживслужби або з доданим до нього поштовим повідомленням про вручення).

Законодавча база:

 • Конституція України
 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про захист прав споживачів”