Порядок дій суб’єктів господарювання в сфері питного водопостачання

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»  визначає поняття  «питна вода».  Це вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Зазначений закон чітко регламентує господарську діяльність в сфері питного водопостачання, основні вимоги, порядок та умови надання послуг в сфері питного водопостачання та відповідальність за вчинені порушення.

Вимоги  до якості питної води визначені в Державних санітарних правилах та нормах «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10, які є обов’язкові для виконання підприємствами,  установами,  організаціями  незалежно  від  форми власності  та  підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом,  реалізацією   та використанням  питної  води. Це стосується будь-яких суб’єктів господарювання (наприклад,  оздоровчий заклад, заклад освіти, лікувальний заклад, інші  підприємства і установи), які  мають власні джерела водопостачання (свердловини), бювети, пункти доочистки води та пункти розливу або встановлені на розвідній мережі водопроводу установки доочищення питної води.

Згідно зазначеного документу, кожний суб’єкт господарювання, повинен мати технологічний регламент  або  інший  документ з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшов державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримав  позитивний висновок.  

В разі обладнання установки доочищення води, до технологічного регламенту повинні бути додані відомості про  установку, порядок її експлуатації, заміни фільтрів, промивки та дезінфекції запасних ємностей.

Всі суб’єкти господарювання, згідно чинного законодавства несуть відповідальність за якість питної води, та повинні забезпечити відомчий лабораторний контроль. Виробничий   контроль повинен проводитись згідно з робочою програмою,  що є складовою  технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, в якій повинно бути відображено: перелік показників, що потребують контролю,  та порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору проб води  для лабораторних досліджень.

В разі відсутності власної лабораторії, відомчий контроль здійснюється відповідно до укладених угод з будь якою лабораторією, яка має відповідну до вимог чинного законодавства акредитацію. При цьому проби води на різні види показників (мікробіологічні, хімічні, інші) повинні відбиратися одночасно та досліджуватися в одній лабораторії.

Відповідальність за якість питної води, що застосовується для забезпечення питних потреб в закладі, на підприємстві, несуть і ті суб’єкти господарювання, що використовують питну воду за угодою  із власником централізованої системи водопостачання або  придбають воду  з пунктів розливу, бювету, тощо для заповнення запасних ємностей, басейнів. В такому разі, суб’єкт господарювання  має право вимагати   від власників відомості про походження води та  результати відомчого лабораторного контролю для підтвердження  її якості. Крім того, один раз на квартал, здійснювати власний відомчий лабораторний контроль за системою скороченого аналізу (за мікробіологічними та органолептичними показниками).

В разі використання  запасних ємностей, басейнів для зберігання питної води, необхідно пам’ятати, термін зберігання  питної води у стаціонарних ємностях не  повинен перевищувати  24  години. Термін зберігання питної  води    може бути збільшено за результатами санітарно-епідеміологічних досліджень.

В разі  виникнення питань щодо порядку розроблення технологічних регламентів, їх погодження з отриманням висновку державної санітарно-епідеміологічної   експертизи, порядку здійснення відомчого контролю та будь -яких додаткових роз’яснень і проведення  гігієнічного навчання в сфері питного водопостачання, можна звертатися до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, на яке покладені повноваження  в сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.