Перехреснозапильні культури. Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів

За сучасних умов розвитку сільськогосподарського виробництва незалежно від форм господарювання роль насінництва невпинно зростає. Кожен господар повинен усвідомлювати, що отримання гарного  врожаю починається з  якісного  насіння. Процес вирощування  насіння не повинен залишатись без уваги, адже від цього  залежить його  якість. При відведенні насінницьких ділянок необхідно враховувати перехресний тип запилення у культурах, щоб не створювати технічні труднощі при вирощуванні. Із сільськогосподарських рослин більш властивий тип перехресного запилення у таких культурах як: тритикале, жито, кукурудза, соняшник, гречка, гірчиця багаторічні бобові трави, багаторічні злакові трави та інші.

Суб’єкти насінництва та розсадництва, які вирощують перехреснозапильні культури, повинні дотримуватись норм просторової ізоляції та узгоджувати розташування насінницьких посівів з відповідним територіальним органом Держпродспоживслужби.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства  України 07.10.2016 №365 затверджено Порядок узгодження розташування посівів. Згідно Порядку відповідно до запланованого обсягу виробництва насіння та садивного матеріалу суб’єкт насінництва та розсадництва узгоджує питання на висівання споріднених перехреснозапильних рослин з іншими суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки, розташовані від насіннєвого посіву на відстані в межах норм просторової ізоляції. За результатами узгодження може укладатися угода про не висівання споріднених перехреснозапильних рослин, а також про взаємні гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках в межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року.

Не пізніше 1 березня 2018 року, суб’єкт насінництва та розсадництва зобов’язаний подати до відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки  Держпродспоживслужби в Миколаївській області план-схему розташування перехреснозапильних культур.

Суб’єкти насінництва та розсадництва мають перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого  покоління)  перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють товарне сільськогосподарське виробництво.

Відповідно до порядку п. 6 право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних культур  мають суб’єкти насінництва та розсадництва при поданні    плану-схеми,  інші суб’єкти господарювання не мають права розміщувати посіви споріднених перехреснозапильних рослин на відстані в межах норм просторової ізоляції.

Суб’єкт насінництва та розсадництва, від якого план-схема надійшла першою, має право на перевагу  при розташуванні насіннєвих посівів.

Підставою для відмови в узгодженні плану-схеми є відсутність суб’єкта насінництва та розсадництва у Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва.