Повідомлення RASFF щодо стосовно виявлення несанкціонованої речовини оксид етилену (> 5 mg/kg – ppm) у неочищеному насінні кунжуту, що експортувалось з Індії

 

До Держпродспоживслужби надійшли інформаційні повідомлення системи RASFF від 19 січня 2021 року № 2020.4957-fup3.

Відповідно до повідомлення RASFF, виявлено несанкціоновану речовину оксид етилену (>5mg/kg–ppm) у неочищеному насінні кунжуту, що експортувалось з Індії (експортер: Talakshi Lalji & Co, Mumbai) через Нідерланди (імпортер: H.HC. Schobbers B.V., Venlo) до країн-членів ЄС та до України (отримувач: ТОВ «Райсіо Україна», вул. В. Хвойки 18/14, офіс 308,                    м. Київ, 04080, konstantin.morgulis@raisio.com).

Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо негайно інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: пр-кт. Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003, т/факс 24-00-23 та e-mail   viddilbhp@dpssmk.gov.ua .

 

Інформація щодо заходів контролю дотримання протиепідемічних вимог в умовах карантину за 21 січня 2021 року

Головне Управління Держпродспоживслужби в Миколаївський області

_____________________________________________________

Інформація щодо заходів контролю дотримання протиепідемічних вимог в умовах карантину

за 21 січня 2021 року 

Перевірено об’єктів

111

Виявлено порушень 14,

що складає 12,6 %

Винесено постанов про накладення адміністративного стягнення 14

Висвітлено інформацію на сайтах 3

Проведено 71 бесід

Всього перевірено:

64 заклади торгівлі продовольчими товарами (окрім ринків), виявлено порушень 12, що складає 18,8%, винесено постанов про накладення адміністративного стягнення 12.

30 об’єктів торгівлі непродовольчими товарами, виявлено порушень на 3 об’єктах, що складає 10%,  винесено постанов про накладення адміністративного стягнення 2, надано приписів 1.

12 закладів громадського харчування, порушень не виявлено

3 перукарні та салонів краси, порушень не виявлено. Перукарні працюють за попереднім записом по 1 клієнту.

3 інших об’єкти (дитячі садки, ринки), порушення дотримання карантинних заходів не виявлено.

Зберігання насіння в зимовий період

Останнім часом більшість сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Миколаївської області надає перевагу вирощуванню озимих культур. Але для правильного формування сівозмін та на випадок загибелі посівів взимку, завжди необхідно мати страховий запас насіння ярих зернових та технічних культур, таких як ярий ячмінь, просо, кукурудза, соняшник, гречка тощо.

У зв’язку з цим відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області звертає увагу виробників на вимоги щодо зберігання насіння таких культур.

Високі врожаї можна отримати лише при використанні здорового високоякісного насіння, що має високі потенціальні властивості.

В залежності від призначення термін зберігання насіння може бути різним. У озимих культур у більшості регіонів України він становить близько 5 міс, перехідні фонди озимих культур – 12-24 міс, насіння ярих – 7-8 міс, а їх страхові фонди – 12-24 міс. Насіння колекцій науково-дослідних і селекційних установ зберігається три-п’ять років і більше.

Кожне господарство повинно бути забезпечене спеціальними насіннєсховищами, які відповідно до стандартів зберігання повинні бути критими, сухими та знезараженими від комірних шкідників. Сховища повинні бути із засіками, а в деяких зонах з установками активного вентилювання. На даний час, в основному, використовують пристосовані сховища малої місткості з розміщенням насіння насипом на підлозі, у засіках, у мішках. Склади необхідно розташовувати на сухих підвищених ділянках. Підлога й стіни повинні бути без щілин, а на вентиляційні отвори й вікна встановлюють грати (для захисту від гризунів та птахів). У насіннєсховищах повинні бути подвійні двері: зовнішні (глухі) і внутрішні (ґратчасті для активного повітряного обміну).

Для промислового насінництва використовують великі механізовані насіннєсховища бункерного та силосного типів. Їх технологічне устаткування повинно цілком забезпечити механізацію усіх вантажно-розвантажувальних робіт, активне вентилювання й охолодження насіння, автоматизований контроль за температурою, вологістю насіння і повітря в насіннєсховищі, передпосівну обробку (обігрівання, протруювання та ін.), знезаражування насіння й насіннєсховища, упакування в мішки чи контейнери, автоматичне зважування.

Мішки з насінням потрібно зберігати при вологості насіння, яка не перевищує стандартну, на настилах або піддонах, віддалених від підлоги не менше ніж на 15 см, а від стіни – 70 см. Розміри штабелів та відстань між ними повинні сприяти відбору проб насіння з будь-якого місця і проведенню технологічних операцій. При зберіганні насіння насипом висота бурту не повинна перевищувати: для олійних – 1,5 м, інших культур – 2 м. У складських приміщеннях з активною вентиляцією висота бурту насіння зернових культур допускається до 3 м.

При зберіганні необхідно запобігти будь – якому засміченню насіння (видовому, сортовому). Щоб запобігти засмічення насіння складають план розміщення насіння в насіннєсховищах(по культурах, сортах і репродукціях). Для правильного розрахунку розміру засіки можна скористатися орієнтованими даними маси 1 м куб. насіння. Для розрахунку розміру площі складування заплановану кількість насіння необхідно розділити на орієнтовану масу даної культури в 1 м куб та висоту насипу. Слід уникати розміщення в сусідніх засіках насіння важковiдокремлюваних культур (жито і пшениця, ячмінь і овес), а також насіння різних сортів, репродукції одної культури. Засіки не повинні торкатися зовнішніх стінок складу (відстань не менше 50 см), щоб уникнути конденсації вологи. Висота насипу чи штабелів установлюється в залежності від культури, вологості, температури та пори року.

Для насіннєсховищ, що обладнані активною вентиляцією, висота може перевищувати зазначені межі на 0,5 м. Надалі для сучасних насіннєсховищ, висоту насипу основних зернових і зернобобових культур із вологістю на 1,5-2,0% нижче критичної, доцільно установити до 5-6 м, а для бункерних і силосних сховищ – до 12 м. Якщо насіння було засипано з підвищеною вологістю, то його піддають активному вентилюванню чи складують тонким шаром при постійному спостереженні. При цьому температура у сховищі повинна бути як найнижчою, близько 5-10 °С. Кожну підготовлену партію, що підлягає зберіганню, необхідно зважити, пронумерувати й установити штабельний ярлик чи етикетку.

Кожну партію насіння, упаковану в мішки, укладають окремим штабелем. Мішки укладають на настили чи піддони, що знаходяться вище рівня підлоги не менше, ніж на 15 см. Усе насіння передають завідуючому насіннєсховищем актом на зберігання. Сортове насіння, що призначене для посіву, насіння дефіцитних і перспективних сортів, враховується окремо по кожному сорту, а в межах сорту по категоріях – по книзі складського обліку.

До часу посіву насіння повинне мати високу схожість й здатність давати здорові й сильні рослини наступного покоління.  Тому етап зберігання насіння покликаний забезпечити збереження його життєздатності, сили росту, здатності проростати в польових умовах, реалізовувати генетичний потенціал росту, запобігати засміченню, розповсюдженню хвороб та шкідників.

На зберігання закладають нормально розвинене насіння, здорове, не травмоване, яке вирощено на високому агрофоні та зібране без порушення технології, яке пройшло повний цикл післязбиральної обробки – сушіння, очищення, сортування,із вологістю в межах або нижче критичної. Критичною для насіння пшениці, ячменю вважається вологість 14,5-15,5%, для кукурудзи – 13-14%, сої – 12-13%, соняшнику – 7-9%.

Насіння, що засипане на зберігання, на протязі 2-х діб, підлягає перевірці на посівні якості для чого проводиться повний аналіз. Зразки на перевірку відбирають й оформляють актом. Під час зберігання необхідно систематично спостерігати за станом насіння, вимірювати його температуру, відносну вологість, наявність шкідників. Температуру насіння визначають за допомогою термощупів. Температуру на початку зберігання необхідно вимірювати щодня, через 1-2 місяці не менш чим – 2-3 рази у тиждень, а узимку – раз у тиждень, в різних місцях на глибині 20-30 см, у середній частині і внизу біля підлоги. Перевірку вологості насіння треба контролювати щомісяця – при температурі насіння 0°С і нижче, два рази на місяць – при температурі вище 0°С, а також після транспортування чи обробці пестицидами. Повторний контроль схожості проводити кожні 4 місяці, крім того, треба визначити якість насіння за 15-20 днів до початку сівби.

Перехреснозапильні культури. Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області нагадує суб’єктам насінництва та розсадництва, які вирощують перехреснозапильні культури про необхідність узгодження розташування насінницьких посівів.

Порядок узгодження розташування посівів затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 07.10.2016 №365.

Згідно з Порядком, відповідно до запланованого обсягу виробництва насіння та садивного матеріалу, суб’єкт насінництва та розсадництва узгоджує питання на висівання споріднених перехреснозапильних рослин з іншими суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки, розташовані від насіннєвого посіву на відстані в межах норм просторової ізоляції. За результатами узгодження може укладатися угода про не висівання споріднених перехреснозапильних рослин, а також про взаємні гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках в межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року.

Нагадуємо, що план-схеми подаються не пізніше 01 березня поточного року у письмовому вигляді або нарочним до управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївсьій області.

Відповідно до Порядку п. 6 право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних культур мають суб’єкти насінництва та розсадництва після затвердженого плану-схеми. Інші суб’єкти господарювання обов’язково повинні бути попереджені про затвердження плану–схеми вирощування насіннєвого матеріалу та не розміщувати посіви споріднених перехреснозапильних рослин на відстані в межах норм просторової ізоляції.

Підставою для відмови в узгодженні плану-схеми є відсутність суб’єкта насінництва та розсадництва у Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва.

 

НОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ІЗОЛЯЙІЇ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ ПЕРЕХРЕСНОЗАПИЛЬНИХ КУЛЬТУР

Інформація щодо заходів контролю дотримання протиепідемічних вимог в умовах карантину за 19 січня 2021 року

Головне Управління Держпродспоживслужби в Миколаївський області

_____________________________________________________

Інформація щодо заходів контролю дотримання протиепідемічних вимог в умовах карантину

за 19 січня 2021 року 

Перевірено об’єктів

103

Виявлено порушень 14,

що складає 13,5 %

Винесено постанов про накладення адміністративного стягнення 14

 

 Висвітлено інформацію на сайтах 4

 

Проведено 61 бесід

Всього перевірено:

45 заклади торгівлі продовольчими товарами (окрім ринків), виявлено порушень 14, що складає 31%, винесено постанов про накладення адміністративного стягнення 14.

24 об’єктів торгівлі непродовольчими товарами, порушень не виявлено.

20 закладів громадського харчування, порушень не виявлено, з яких 30% працює на замовлення на виніс.

4 перукарень та салонів краси, порушень не виявлено. Перукарні працюють за попереднім записом по 1 клієнту.

10 інших об’єктів (дитячі садки, заклади освіти, ринки), порушення дотримання карантинних заходів не виявлено.

 

 

УВАГА!

Рішенням Державної протиепізоотичної комісії при Очаківській РДА (протокол від 19.01.2021 № 02) знято карантин по грипу птиці в с. Яселка, Очаківського району та оголошено територію зони захисту та зони нагляду благополучними щодо грипу птиці.

Станом на 01.01.2021 року на території Миколаївської області зареєстровано неблагополучні пункти щодо заразних хвороб тварин

Грип птиці

Новоодеський район, с. Кандибине.

Новоодеський район, с. Новоматвіївське.

Очаківський район, с. Яселки.

Миколаївський район, с. Трихати.

Арбузинський район, с. Іванівка, ПП «АП «Благодатненський птахопром».

 

Африканська чума свиней

Новоодеський район, с. Новопетрівське.

 

Сказ лисиці

м. Первомайськ

Арбузинський район, с. Агрономія.

Єланецький район, с. Уральське

 

Сказ собаки

Казанківський район, смт Казанка.

Братський район, с. Михайло-Жукове.

м. Миколаїв, мкрн. Тернівка.

м. Первомайськ.

Березанський район, с. Краснопілля.

 

Сказ кота

Новобузький район, м. Новий Буг

Баштанський район, с. Добре.

 

Трихінельоз лисиці

Очаківський район, Мисливські угіддя Куцурубської ОТГ.

Єланецький район, мисливські угіддя ПОГ «Єланецьке МРГ», Возсіятської с/ради

 

Інформація щодо заходів контролю дотримання протиепідемічних вимог в умовах карантину за 11 січня 2021 року – 17 січня 2021 року

Головне Управління Держпродспоживслужби в Миколаївський області

_____________________________________________________

Інформація щодо заходів контролю дотримання протиепідемічних вимог в умовах карантину

за 11 січня 2021 року – 17 січня 2021 року

Перевірено об’єктів

1321

Виявлено порушень 101,

що складає 7,6 %

Винесено постанов  97

Надано приписів 7

Висвітлено інформацію на сайтах 22

Проведено 866 бесід

 

Всього перевірено:

577 заклади торгівлі продовольчими товарами (окрім ринків), виявлено порушень 88, що складає 15,2%, складено протоколів 88, надано приписів 4.

487 об’єктів торгівлі непродовольчими товарами, виявлено порушень 3, що складає 0,6%, складено протоколів 3. З загальної суми перевірених закладів торгівлі непродовольчої групи товарів виявлені порушення в закладах, робота яких дозволена на період локдауну.

156 закладів громадського харчування, з них виявлено порушень на1, що складає 0,6%, проінформовано органи місцевого самоврядування -1, проінформовано правоохоронні органи -1.

34 перукарень та салонів краси, виявлено порушень на 1 об’єкті, що складає 0,6%, складено протоколів -1.

47 інших об’єктів (дитячі садки, школи, аптеки, фітнес клуби, ринки, та др.), порушення дотримання карантинних заходів виявлено на 7 об’єктах, складено протоколів 5, надано 2 приписи.

Грип птиці в смт Доманівка

Згідно результатів дослідження Одеської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби із патологічного (біологічного) матеріалу, відібраного від 6 трупів птиці, з приватного домогосподарства смт Доманівка, Доманівського району виявлено РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5 (звіт про результати дослідження від 15.01.2021 № 000045 п.м./21).

Відповідно до рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Доманівській райдержадміністрації оголошено територію смт Доманівка, Доманівського району Миколаївської області неблагополучною (епізоотичний осередок) по високопатогенному грипу птиці і встановлено карантин з 16.01.2021 р.

Визначено буферну зону (зону захисту) радіусом 3 км від епізоотичного осередку, до якої включено населений пункт смт Доманівка, Доманівського району. Визначено зоною нагляду територію радіусом 10 км від епізоотичного осередку до якої ввійшли населені пункти: с. Зелений Яр, с. Новолікарське, с. Коштове, с. Забари, с. Зброшкове, с. Чорталка, с. Іванівка, с. Лідіївка, с. Широкі Криниці, с. Володимирівка, с. Олександрівка, с. Новоселівка, с. Олександродар, с. Петропавлівка, Доманівського району.

Затверджено «План заходів щодо ліквідації і недопущенню розповсюдження захворювання високопатогенному грипу птиці в смт Доманівка, Доманівського району, Миколаївської області».

 

Повідомлення RASFF щодо виявлення несанкціонованої речовини у насінні кунжуту

До Держпродспоживслужби надійшло інформаційне повідомлення системи RASFF № 2020.6032 – fup 5.

Відповідно до повідомлення, виявлено несанкціоновану речовину – оксид етилену (0.48 mg/kg – ppm) у насінні кунжуту, що експортувалось з Індії (експортер: Talakshi Lalji & Co, Mumbai) через Нідерланди (імпортер: Dipasa Europe B. V., Enschede) до країн-членів ЄС та до Фінляндії, де було використане при виготовлені хлібців (виробник: Lantmӓnnen Cerealia Oy, Kotka) та експортоване до України (отримувач: ПРАТ «Лантманнен Акса», вул. Привокзальна, 3, м. Бориспіль, 08304).

Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо негайно інформувати  Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: пр-кт. Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003,  т/факс 24-00-23 та e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua, viddilbhp@dpssmk.gov.ua .