ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЕКСПОРТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області з метою забезпечення виконання фітосанітарних вимог країн-партнерів України в міжнародній торгівлі, зокрема таких як Республіка Індонезія, КНР, країни Євразійського економічного союзу, нагадує про необхідність проведення в період вегетації обстежень посівів сільськогосподарських культур та місць зберігання, з яких будуть формуватися експортні партії сільськогосподарської продукції.

З метою своєчасного проведення обстежень та встановлення статусу місць виробництва або виробничих ділянок вільних від регульованих шкідливих організмів, просимо зацікавлених осіб звернутися до Головного управління з інформацією стосовно запланованих для обстежень площ та кількості полів і місць зберігання сільськогосподарської продукції.

Інформацію просимо надсилати до 15.04.2021 року на електронну пошту dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua або за адресою м. Миколаїв, пр-т. Центральний, 288, тел.: (0512) 24-00-23.

Крім цього, повідомляємо, що відповідно до статті 46 Закону України «Про карантин рослин», підставами для прийняття рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифіката є: невідповідність об’єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів країни-імпортера.

Разом з цим нагадуємо, що відповідно до статті 3 Протоколу фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю з України до Китаю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки, експортні партії ячменю повинні формуватися лише з місць виробництва або виробничих ділянок вільних від Tilletia controversa.

Повідомлення RASFF щодо виявлення несанкціонованої речовини у насінні кунжуту

До Держпродспоживслужби надійшло інформаційне повідомлення системи RASFF № 2020.4713 – fup 2.

Відповідно до повідомлення, виявлено несанкціоновану речовину – оксид етилену (˃5 mg/kg – ppm) у насінні кунжуту, що експортувалось з Індії (експортер: Talakshi Lalji & Co, Mumbai) через Нідерланди (імпортер: H.Ch. Schobbers B.V., Venlo), де було використане при виготовленні енергетичних батончиків (виробник: The Bar Factory BV, Duiven; оптовик: Adventure Food BV, Utrecht) та експортовано до України (отримувач: The Climb Company, вул. Січових Стрільців, 8 а, м. Дніпро, 49000).

Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо негайно інформувати  Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: пр-кт. Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003,  т/факс 24-00-23 та e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua, viddilbhp@dpssmk.gov.ua .

Про стан роботи зі зверненнями громадян у сфері безпечності харчових продуктів у 2020 році

Протягом 2020 року інспекторами відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (далі Головне управління) розглянуто 108 звернень громадян, в тому числі 61– щодо порушення операторами ринку законодавства про харчові продукти (на потужностях торгівлі харчовими продуктами – 50 звернень та громадського харчування – 11) та 47 – різне.

На жаль, із 61 звернення лише 24 мали відповідні обґрунтування для здійснення позапланових заходів державного контролю щодо дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, та 37 звернень виявились необґрунтованими, так як не містили достатньої інформації щодо найменування оператора ринку, точної адреси розташування потужності, детального опису порушень законодавства про харчові продукти, тощо.

При проведенні позапланових заходів державного контролю на підставі 24 звернень, у 5 випадках підтверджено факти порушень операторами ринку законодавства про харчові продукти (в т. ч. торгівля – 3, громадське харчування – 2).

Принагідно повідомляємо, що згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, правові та організаційні засади, основні принципи та порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, визначені Законами України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 № 2042 VII та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877 – V (далі – Закон 877 – V).

Статтею 6 Закону 877 – V визначено підстави для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю). Однією з підстав є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).

На підставі вищезазначеного, Головне управління звертає увагу громадян на наявність обов’язкової інформації у зверненні щодо суб’єкта господарювання, яким порушено законодавство про харчові продукти:

організаційно – правової форми господарювання (ТОВ, ФОП, ПП тощо) та назву суб’єкта господарювання;

повну адресу місця знаходження потужності (магазину, кафе, кіоску тощо);

детальний опис порушення законодавства про харчові продукти із зазначенням найменування харчових продуктів, яких стосується порушення, тощо.

Крім цього, за наявності, до звернення необхідно додати копії документів або інших матеріалів, які підтверджують такі порушення. В разі нанесення шкоди здоров’ю громадянина до звернення додаються копії документів медичних закладів, які можуть слугувати підтвердженням порушень законодавства про харчові продукти.

При написанні звернення необхідно врахувати вимоги Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР зі змінами, щодо наявності в ньому обов’язкової інформації, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина (заявника), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

На сьогоднішній день громадяни можуть направляти свої звернення на Урядову «гарячу лінію», «гарячу лінію» Голови Миколаївської ОДА, Держпродспоживслужбі та Головному управлінню Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: пр-кт. Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003, т/факс 24-00-23 та e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua.

Отримати консультацію щодо написання звернення можливо у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області за телефоном : (0512) 70 – 93 – 78.

Зустріч начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, за участю радника Голови Держпродспоживслужби України на громадських засадах Бродовського В’ячеслава Анатолійовича та генерального директора ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв»

У рамках швейцарсько-українського проекту «Створення системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні» 15.02.2021 року відбулась зустріч  начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Мельникова Дениса Юрійовича, за участю радника Голови  Держпродспоживслужби України на громадських засадах Бродовського В’ячеслава Анатолійовича та генерального директора ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв»  Ігоря Савича Фуркало.

Було розглянуто проміжні результати впровадження пілотного проекту «Програма контролю сирого молока», у ході якого фінансуванням Швейцарії  забезпечено чотири українські державних лабораторії обладнанням для дослідження сирого молока, включаючи Миколаївську регіональну лабораторію Держпродспоживслужби. Передумовами запровадження проекту включають – розробку Молочного модуля – IT платформи для аналізу та обробки даних про результати дослідження молока з подальшою інтеграцією до Головної інформаційно-телекомунікаційної системи Держпродспоживслужби.

Вдосконалення впровадження Пілотного проекту з запровадження програми контролю сирого молока в області можливе через розширення мережі лабораторій, однак існує ряд перешкод:

  • Вимоги наказу Мінагрополітики №118 наразі не виконується більшістю операторів ринку в Україні;
  • Допоки оновлений наказ №96 не набере чинності, дуже важко говорити про залучення додаткових лабораторій, через недостатній рівень тарифів з надання лабораторних послуг;
  • Існує проблема із акредитацією та уповноваженням лабораторій. Ці процедури є витратними з точки зору часу та дуже дороговартісними;
  • Питання залучення уповноважених ветеринарів до дослідження сирого молока в рамках пілотного проекту та надалі в рамках національної програми контролю сирого молока є неоднозначним та потребує подальшої комунікації;
  • Для того, щоб сформувати певну модель відбору зразків, яка діятиме на національному рівні, необхідно в рамках пілотного проекту відпрацювати різні варіанти забезпечення відбору зразків та обрати найбільш ефективний.

Сумлінне дотримання викладених у законодавчих актах спеціальних гігієнічних правил та загальних гігієнічних вимог з основного харчового закону є запорукою безпечності молока та молочних продуктів. Ці Вимоги не лише встановлюють критерії до сирого молока, які обумовлюють його придатність для введення в обіг, а й запроваджують належну практику виробництва, переробки та введення в обіг молока та молочних продуктів. А програмний додаток «Молочний модуль» сприятиме співпраці операторів ринку з лабораторіями та Держпродспоживслужбою з метою виконання вимог нового національного законодавства.

Інформація щодо заходів контролю дотримання протиепідемічних вимог в умовах карантину за 08 лютого 2021 року – 14 лютого 2021 року

Головне Управління Держпродспоживслужби в Миколаївський області

___________________________________________________

Інформація щодо заходів контролю дотримання

протиепідемічних вимог в умовах карантину

 за 08 лютого 2021 року – 14 лютого 2021 року

Перевірено об’єктів

262

Виявлено порушень 37,

що складає 14,1%

Винесено постанов про накладення адмінстягнення 36

Надано приписів 8

Висвітлено інформацію на сайтах 13

Проведено 92 бесіди

Всього перевірено:

116 заклади торгівлі продовольчими товарами (окрім ринків), виявлено порушень 24, що складає 14,9%, складено протоколів 24, надано приписів 1.

59 об’єктів торгівлі непродовольчими товарами, виявлено порушень 3, що складає 5,1%, складено протоколів 3, надано приписів 1.

39 закладів громадського харчування, з них виявлено порушень на 3, що складає 7,6%, складено протоколів 3.

16 перукарень та салонів краси, порушень не виявлено.

32 інших об’єктів (дитячі садки, школи, ринки, заклади розміщення для людей похилого віку, об’єкти водопостачання), порушення дотримання карантинних заходів виявлено на 7 об’єктах, складено протоколів 6, надано 7 приписів.

 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ НАСІННЯ ТА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області нагадує усім сільгоспвиробникам, що здійснюють свою діяльність в сфері насінництва та розсадництва про необхідність сертифікації насіння та садивного матеріалу.

Сертифікація насіння і садивного матеріалу – комплекс заходів, спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу з метою документального підтвердження відповідності вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва (Закон України «Про насіння і садивний матеріал»).

Згідно статті 15 Закону України „Про насіння і садивний матеріал“ насіння і садивний матеріал водяться в обіг після їх сертифікації. 2 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 1187 «Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» (далі Порядок), якою внесені зміни до чинного Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97.

Перш за все, органу сертифікації надано можливість інформувати заявника щодо процесу сертифікації засобами електронного зв’язку, що значно прискорює процедуру.

Прийнятий документ приводить процедуру сертифікації насіння до міжнародних вимог та ліквідовує розбіжності, які існували в чинному законодавстві та деяких ДСТУ. Зокрема, Постановою збільшено термін дії Сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння. На насіння овочевих культур – дванадцять місяців, а упаковані у герметичну тару – двадцять чотири місяці, насіння соняшнику – вісім місяців, на насіння картоплі, затарене в мішки, в ящичні піддони та насипом – тридцять днів.

Також передбачено можливість надавати до заяви на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу інші документи, у разі визначення сортових і посівних якостей розсадників розмноження (акт польового обстеження, протокол випробування насіння), виданих на насіння або садивний матеріал, що використані для сівби або садіння.

Визначено відсоток насіння, яке підлягатиме ділянковому (ґрунтовому) сортовому та лабораторному сортовому контролю. Для добазового, базового насіння генерації супереліта ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі 100 відсотків, починаючи з генерації розсадників розмноження другого року. Для сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі, визначеному органом із сертифікації, та становить у межах від 5 до 10 відсотків і залежить від видів сільськогосподарських рослин. Встановлено чіткі строки подачі звітів про результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю установою або організація, яка його здійснювала – протягом десяти робочих днів з дня отримання результатів.

Внесено зміни у пункт 21 Порядку. Так, кожній партії насіння та садивного матеріалу аудитором із сертифікації присвоюється номер, який складається з п’яти символів (UA–01–001/0001–00), оскільки з попередньої нумерації виключено двозначний символ-номер району.

Пункт 19 Порядку приведено у відповідність до Закону України «Про насіння та садивний матеріал», згідно якого ділянковий(ґрунтовий) сортовий контроль-оцінювання відповідності рослин, отриманих від насіння контрольної проби рослинам, отриманим від насіння стандартного зразка, або офіційному опису сорту.

У пункті 23 Порядку скасовано норму щодо подання завірених перекладів документів на імпортоване насіння, оскільки Сертифікати, що засвідчують якість насіння містять фізичні показники термінологія яких є єдиною та зрозумілою. Крім того, назви сортів у Сертифікатах зазначаються відповідно до Державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні, у якому назви сортів та ботанічних таксонів зазначаються українською та латинською мовами.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 9 змін, затверджених цією Постановою, який набирає чинності з 1 липня 2021 року («Сертифікат, що засвідчує сортові якості категорій добазового та базового насіння тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації насіння ОЕСР яких приєдналася Україна, видається лише за наявності звіту про результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю з урахуванням умов, наведених у пункті 20 цього Порядку, крім розсадників розмноження. Сертифікат ОЕСР видається на насіння, що експортується лише за наявності звіту про результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю»).

Впровадження в Україні сортової сертифікації насіння за схемами ОЕСР, яка розповсюджується на всі держави-члени цієї організації, та видання єдиних сортових документів на насіння дозволяє нашій країні повноправно брати участь в міжнародній торгівлі насінням.

Звертаємо увагу, що дані рекомендації не є нормативно – правовими актами, а мають лише інформаційний характер.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2020-%D0%BF#n9).

Виконання заходів локалізації та ліквідації спалаху АЧС в Новоодеському районі, Миколаївській області

 

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоодеській райдержадміністрації (протокол від 06.02.2021 № 03) у зв’язку з завершенням виконання Плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання африканської чуми свиней, знято карантин з території с. Новопетрівське, Новоодеського району, Миколаївської області та оголошено територію зони захисту та нагляду благополучними щодо африканської чуми свиней.

 

УВАГА!

Рішенням Державної протиепізоотичної комісії при Доманівській районній державній адміністрації (протокол від 10.02.2021 № 04) знято карантин по грипу птиці в смт Доманівка, Доманівського району, Миколаївської області та оголошено територію зони захисту та зони нагляду благополучними щодо грипу птиці.

 

Станом на 01.02.2021 року на території Миколаївської області зареєстровано неблагополучні пункти щодо заразних хвороб тварин:

Грип птиці

Арбузинський район, с. Іванівка, ПП «АП «Благодатненський птахопром».

Доманівський район. смт Доманівка.

 

Африканська чума свиней

Новоодеський район, с. Новопетрівське.

Врадіївський район, Врадіївське сміттєзвалище.

Баштанський район, с. Виноградівка, підсобне господарство Виноградівського психоневрологічного інтернату.

 

Сказ лисиці

Арбузинський район, с. Агрономія.

Єланецький район, с. Уральське.

 

Сказ собаки

м. Миколаїв, мкрн. Тернівка.

м. Первомайськ.

Березанський район, с. Краснопілля.

Первомайський район, с. Брід

 

Сказ кота

Новобузький район, м. Новий Буг

Баштанський район, с. Добре.

Баштанський район, с. Новоєгорівка.

Доманівський район, с. Цвіткове.

 

Сказ єнотовидної собаки

Очаківський район, с. Покровка.

 

Трихінельоз лисиці

Очаківський район, Мисливські угіддя Куцурубської ОТГ.

Єланецький район, мисливські угіддя ПОГ «Єланецьке МРГ», Возсіятської с/ради.

 

Інформація щодо заходів контролю дотримання протиепідемічних вимог в умовах карантину за 01 лютого 2021 року – 07 лютого 2021 року

Головне Управління Держпродспоживслужби в Миколаївський області

_____________________________________________________

Інформація щодо заходів контролю дотримання

протиепідемічних вимог в умовах карантину

 за 01 лютого 2021 року – 07 лютого 2021 року

_____________________________________________________

Перевірено об’єктів

368

Виявлено порушень 43,

що складає 11,6%

Винесено постанов про накладення адмінстягнення 38

Надано приписів 11

Висвітлено інформацію на сайтах 12

Проведено 151 бесід

 

Всього перевірено:

181 заклади торгівлі продовольчими товарами (окрім ринків), виявлено порушень 21, що складає 11,6%, складено протоколів 20, надано приписів 1.

111 об’єктів торгівлі непродовольчими товарами, виявлено порушень 6, що складає 5,4%, складено протоколів 3, надано приписів 3.

32 закладів громадського харчування, з них виявлено порушень на 2, що складає 6,3%, складено протоколів 2.

11 перукарень та салонів краси, порушень не виявлено.

33 інших об’єктів (дитячі садки, школи, аптеки, ринки, заклади розміщення для людей похилого віку), порушення дотримання карантинних заходів виявлено на 14 об’єктах, складено протоколів 13, надано 7 приписи.