Отримання дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Даний вид діяльності врегульовано рядом нормативно-правових актів, а саме ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», державними гігієнічними нормативами 6.6.1. – 6.5.061-2000 «Норми радіаційної безпеки України», ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», в яких зазначено основні заходи, спрямовані на захист життя та здоров’я населення, одним з яких є необхідність паспортизації об’єкта (документального засвідчення наявності належних умов для роботи з джерелами іонізуючого випромінювання). Дані правила є частиною санітарного законодавства та обов’язкові для дотримання всіма підприємствами, установами і організаціями, що проводять будь-які дії з радіоактивними речовинами.

 

Санітарний паспорт на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання видається Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за результатами проведеного санітарно – епідеміологічного обстеження за заявою суб’єкта господарювання при відсутності порушень. Відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» надання дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання здійснюється виключно через Центри надання адміністративних послуг.

Необхідний перелік документів передбачений інформаційною картою для отримання даної адміністративної послуги:

– копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенапаратуру;

– акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію;

– технічний паспорт рентгенівського кабінету та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації;

– акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем);

– акти випробувань пристрою захисного заземлення з за-значенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мереж заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів;

– контрольно-технічний журнал на рентгенівські апарати згідно форми;

– протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівських кабінетах, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях;

– протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту;

– інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій;

– наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А;

– наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов’язки;

– висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів;

– наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;

– журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу;

– журнал реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.

Для отримання консультації можна звертатись до управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 41