Особливості здійснення захисту прав споживачів в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-ХІІ від 12.05.1991 із змінами (далі – Закон №1023) Споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість продукції та обслуговування;

3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”;

41) обслуговування державною мовою відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”;

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;

6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, запроваджено на всій території України правовий режим воєнного стану строком на 30 днів, який відповідними Указами Президента України був подовжений і триває до теперішнього часу.

На підставі пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 №303  «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області (далі – Головне управління) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), зокрема в сфері захисту споживачів.

Тобто, на сьогодні у Головного управління відсутня можливість проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за зверненнями споживачів, права яких були порушені суб’єктами господарювання, у зв’язку з чим, в умовах воєнного стану Головне управління зосередило увагу на застосуванні альтернативних методів вирішення споживчих спорів.

Під час розгляду звернень, з метою забезпечення в умовах воєнного стану прав громадян як споживачів, Головним управлінням на адреси суб’єктів господарювання направляються відповідні листи з вимогою про надання інформації (пояснень) та вжиття заходів щодо усунення можливих порушень, про які йдеться у зверненнях.

Також, Головне управлінням під час дії правового режиму воєнного стану продовжує надавати консультаційну допомогу споживачам з питань захисту їх прав та проводити роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог Закону №1023, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів, щодо неприпустимості з їх боку порушень прав споживачів.

Враховуючи зазначене, споживачам, в разі виявлення факту порушення їхніх прав, необхідно першочергово звернутися до продавця (виробника), виконавця робіт, надавача послуг із письмовою заявою про поновлення порушених прав. Заява готується у двох примірниках, один з яких вручається суб’єкту господарювання, другий з відміткою про отримання залишається споживачу. Або заява надсилається на поштову адресу реєстрації суб’єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення. До заяви додаються копії документів, пов’язані з придбанням продукції та які свідчать про наявність правовідносин між споживачем та суб’єктом господарювання, зокрема, розрахункового документу, технічного паспорту, тощо.

Якщо продавець (виробник) товару, виконавець робіт чи надавач послуг відмовив у задоволенні законних вимог, керуючись статтями 15, 16 Цивільного кодексу України, статтею 22 Закону №1023, споживач може звернутись до суду за захистом своїх законних прав. Відповідно до частини 3 статті 22 Закону №1023, споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.

Суди працюють без обмеження їх функцій в умовах воєнного стану задля недопущення обмеження конституційного права особи на судовий захист. Відповідно до частини 2 статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Детальну інформацію щодо подання позовної заяви можна отримати на офіційних сайтах районних судів м. Миколаєва, міськрайонних судів Миколаївської області  або за телефоном
044 207-35-46 Єдиного Контакт-центру судової влади України.