ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЗІБРАНОГО ВРОЖАЮ З ПІДВИЩЕНОЮ ВОЛОГІСТЮ НАСІННЯ

Насіння, зібране комбайнами, підлягає негайному очищенню, особливо якщо воно має підвищену вологість. Його доставляють на зернотік і відразу ж починають процес очищення на ОВС-25, ЗАВ-20, ЗАВ-40 з наступним доведенням на сушильних агрегатах до кондиційної вологості.

Слід наголосити, що за даними науковців кожний відсоток травм у посівному матеріалі зменшує  його урожайність. Тому слід провести необхідні заходи  аби рівень травмування насіння не перевищував 1%.

При збільшенні відсотка дроблення збільшується  кількість насіння з мікротравмами, яке практично не можна відокремити на очисних і сортувальних машинах.

Рекомендуємо при очищенні і сортуванні насіння  суворо дотримуватися  таких технологічних прийомів:

  • не допускати перевищення швидкості руху робочих органів зерноочисних машин;
  • максимально скоротити довжину транспортувальної системи, оскільки найбільше всього насіння   травмується на норіях і зернонавантажувачах ;
  • не допускати падіння зерна з великої висоти;
  • не допускати збільшення кількості пропусків зерна через зерноочисні машини, правильно добирати потрібні решета .

Для запобігання додаткового травмування насіння протягом сушіння слід суворо дотримуватись встановлених  відповідними інструкціями режимів.

Насіння, яке має підвищену вологість, не слід засипати у великі бурти. При сонячній погоді широко застосовувати повітряний спосіб сушіння зерна, розстилаючи його тонким шаром, і періодично перелопачувати. За один такий прийом  його вологість  знижується до 1 %.

При утриманні вологої погоди необхідно використати всі наявні в господарствах сушарки.

У разі підвищеної збиральної вологості, а також для термічного знезараження зерна від шкідників проводять  його сушіння. За наявності в господарстві різних партій  насіння – насамперед сушать вологе, уражене та насіння з ознаками самозігрівання .

Допускається нерівномірність нагрівання зерна в сушарках в межах 3- 4°С, відносна вологість відпрацьованого теплоносія 65-75%. Зниження вологості за одне проходження насіння через сушарку не повинно перевищувати для зернових, зернобобових і кукурудзи — 3 – 4%.

На тривале зберігання закладають насіння з вологістю нижче критичної, повністю очищене та відсортоване. З моменту надходження насіння у сховище необхідно вести систематичне спостереження за вологістю, температурою насіння і повітря, зміною кольору насіння, його запахом. Особливу увагу слід приділяти появі осередків самозігрівання і шкідників. Насіннєсховища періодично провітрюють, використовуючи  як  пасивне  так і активне вентилювання, оскільки низька вологість поєднана із низькою температурою –  ідеальні умови зберігання насіння.

Особливої уваги потребує насіння, зібране у дощову погоду, – у такого насіння швидко пошкоджується оболонка.

Збереженість партії насіння залежить від інтенсивності його дихання. Чим вона вища, тим важче зберегти насіння від псування і значних втрат  маси. Інтенсивність дихання  залежить від вологості, температури, ступеня аерації, тривалості зберігання і якісного стану.

Вологість насіння – найважливіший і надійний фактор регулювання його життєдіяльності. Волога в насінні є середовищем, в якому відбуваються всі важливі  процеси життєдіяльності. Сухе зерно дихає досить повільно.

Зерно середньої сухості дихає  у 2 – 4 рази, вологе  –  в 4 – 8, а сире  –  у 20 – 30 разів інтенсивніше, ніж сухе.

Критична вологість для насіння пшениці, жита і ячменю становить 14,5 – 15,5%, для кукурудзи  –  13 – 14%, проса  –  12 – 13%, соняшнику  –  7 – 9%.

Щоб уникнути ураження насіння  мікроорганізмами, зберігати  його потрібно при вологості нижче за критичну на 3 – 4%, а для олійних культур – на  2 – 3%.

Зниження температури значно послаблює інтенсивність дихання всіх живих компонентів  зернової маси і сприяє збільшенню термінів її зберігання.

Інтенсивність і характер дихання  насіння прямо залежать від складу газового середовища. При вільному доступі повітря до зернової маси підвищується інтенсивність його дихання, оскільки в між зернових проміжках вміст кисню достатній. У сухому зерні інтенсивність дихання незначна, тому його посівні якості зберігаються довше.

Інтенсивність дихання зернової маси залежить також від стану і якісних показників насіння. Так, партія насіння, яка містить багато недозрілих зерен, пророслих, щуплих і давлених, менш стійка при зберіганні. На інтенсивність впливають і ботанічні особливості культури. Наприклад, насіння м’якої пшениці дихає інтенсивніше, ніж насіння твердої, а інтенсивність дихання насіння пшениці вища, ніж насіння гречки.

Тому найкраще зберігаються  партії насіння, що знаходяться в стані зниженої життєдіяльності.

На довговічність насіння несприятливо впливають коливання вологості повітря під час зберігання. З метою запобігання конденсації вологи на партії насіння  відносна вологість зовнішнього повітря має бути не вище 60 – 70%.

Підсумовуючи вищевикладене, з метою  запобігання втратам насіння при збиранні  та доведенні його до посівних кондицій, необхідно суворо контролювати його якість при збиранні та на всіх етапах технологічного процесу  у відповідності з наданими рекомендаціями.