Особливості зберігання насіння

 

Збереження якості насіння, від збирання до використання, є одним із найважливіших завдань, що постають перед сільгоспвиробником. Високі врожаї можна отримати лише при використанні здорового високоякісного насіння, що має високі потенціальні властивості. Насіння до посіву треба зберігати в таких умовах, щоб воно забезпечило високу енергію проростання, високу схожість і було здатне дати здорову високопродуктивну рослину. Для цього  необхідно забезпечити  певні умови режиму зберігання.

Після очищення відсортоване насіння закладається в зерносховище. Насіння, що має знижену енергію проростання та схожість, травмоване, проросле, неякісно відсортоване, пошкоджене патогенною мікрофлорою зберігається не дуже добре, тому на зберігання закладається насіння, яке, насамперед,  має високу життєздатність. Здорове насіння, що нормально достигло, має непошкоджені оболонки, містить мікрофлору лише на поверхні насінини. Наявність пророслих зерен у насіннєвій масі може призвести до значного зниження схожості, та переведення всієї партії насіння до некондиційної. При вологості насіння на критичному рівні розпочинається ріст і розвиток мікроорганізмів.

У період зберігання насіння у насіннєсховищах контролюють температуру і відносну вологість повітря за допомогою термометрів і гігрометрів.  Температура насіння – найважливіший показник, що характеризує стан насіннєвої маси. Низька температура в усіх ділянках маси насіння є показником її нормального стану і свідчить про консервацію. Підвищення температури, що не відповідає змінам температури навколишнього середовища, свідчить про активацію фізіологічних процесів і початок самозігрівання. Тому потрібно одночасно враховувати температуру повітря як ззовні, так і в сховищі. Температуру насіння визначають за допомогою термоштанг і електротермометрів у різних місцях площі і висоти насипу насіння. При висоті насипу більше ніж 1,5 м температуру визначають на трьох рівнях: 30-50 см від поверхні, у середній частині і внизу. Періодичність визначення температури залежить від стану насіння в період зберігання. При тимчасовій консервації в перші три місяці зберігання перевірку температури проводять через кожні три дні, а потім при температурі насіння 10 °С – через кожні 10 днів, а коли температура насіння нижча 10 °С – двічі на місяць. Провітрювання насіннєсховищ проводять при тривалому зберіганні. Доцільність цього заходу значною мірою залежить від вологості насіння. Чим воно сухіше, тим менше потреба у провітрюванні. Догляд за зберіганням насіння включає проведення заходів покращання умов, а також попередження і ліквідації небажаних процесів у насінні.

Також, при зберіганні необхідно запобігати видовому, сортовому засміченню насіння. Для цього складають план розміщення насіння в насіннєсховищах. Відповідно до ДСТУ 2240-93 сховища повинні бути критими та сухими, знезараженими від комірних шкідників. Мішки зберігають при вологості насіння, яка не перевищує стандартну, на настилах або піддонах, віддалених від підлоги не менше ніж на 15 см, а від стіни – 70 см. Розміри штабелів та відстань між ними повинні сприяти відбору проб насіння з будь-якого місця. При зберіганні насіння насипом висота бурту не повинна перевищувати: для олійних – 1,5 м, інших культур – 2 м. У складських приміщеннях з активною вентиляцією висота бурту насіння зернових культур допускається до 3 м. Слід уникати розміщення в сусідніх засіках насіння важковідокремлюваних культур (жито і пшениця, ячмінь і овес). Усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації підлягають обов’язковому пакуванню та маркуванню. Для пакування насіння, призначеного для реалізації, використовують лише нові упаковки. Слід також зазначити, що упаковки повинні забезпечувати надійну цілісність їх вмісту під час зберігання і транспортування та унеможливлювати зміну їх вмісту після закриття упаковок. Маркування партій насіння згідно до «Порядку маркування та пакування партій насіння» покладено на суб’єктів насінництва та розсадництва. Також, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України затверджено форми етикетки для маркування партій насіння   № 348 від 10.07.17 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки».

Партії сертифікованого насіння нижчих генерацій, які призначені для реалізації, допускається зберігати без пакування (у засіках, буртах), але з обов’язковим маркуванням. Упаковки призначені для зберігання насіння повинні бути цілими, міцними, чистими, сухими і знезараженими від шкідників та збудників хвороб. Необхідно забезпечити повне зберігання сухого насіння від псування і засміченості іншими культурами і сортами. Кожна партія насіння, що зберігається, повинна пройти перевірку посівних якостей та отримати Сертифікат, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, а до закінчення терміну дії документу про якість, здійснити аналіз повторно. Облік насіння, його рух, якість відображають у «Шнуровій книзі обліку насіння» встановленої форми. Записи в ній повинні відповідати сортовим і насіннєвим документам та данним бухгалтерського обліку. При зберіганні насіння необхідно дотримуватись всіх зазначених рекомендацій.