Основні вимоги до забезпечення дітей в дошкільному навчальному закладі раціональним та збалансованим харчуванням

Від здоров’я наших дітей сьогодні залежить майбутнє усієї нації. А на здоров’я дитини в першу чергу оказує вплив повноцінне та збалансоване харчування. Враховуючи, що більшість дітей до 6 років відвідують дошкільні навчальні заклади, кожен такий заклад має забезпечити належне харчування, яке відповідає усім фізіологічним вимогам.

Як же перевірити, чи отримує дитини в дитячому садочку всі харчові продукти, які необхідні для  нормального росту і розвитку, та наскільки харчування є раціональним?

Перш за все слід зазначити, що відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» організація та відповідальність за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах покладається на міські, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, яким підпорядковані заклади, а також на керівників дитячих садочків.

З метою забезпечення кожної дитини в дитячому садочку необхідним добовим набором  продуктів Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 передбачені  норми харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. У даному документі, крім денної норми основних необхідних продуктів ( в грамах на одну дитину), визначені: вікова група дітей, кількість прийомів їжі, а також хімічний склад ( вміст білків, жирів, вуглеводів) та енергетична цінність продукту ( калорійність).

В харчуванні дитини є продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове), які  використовуються в межах денної норми +(-) 5 відсотків, та такі продукти, як сир, риба, дріжджі, які використовуються в харчуванні кілька разів на тиждень. Наприклад, денна норма риби складає 45 грамів на дитину, риба використовується в меню 3 рази на тиждень при п’ятиденному режимі роботи дошкільного навчального закладу. Розрахунок проводиться таким чином: ( 45 х 5) : 3 = 225 : 3 = 75 грамів риби у брутто в середньому буде використано на приготування однієї страви.

На теперішній час основними документами, якими визначені вимоги до організації харчування дітей в дошкільних закладах, є «Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (далі – Інструкція), яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року № 298/227, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за № 523/12397. та «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941.

Відповідно до вимог Додатку 5 Інструкції у кожному закладі повинні бути затверджені керівником картки – розклади страв ( для картотеки страв).

В такій картці-розкладі зазначаються: найменування страви, продукти, маса продуктів (в брутто та нетто), які йдуть на приготування страви, хімічний склад, енергетична цінність, вихід страви та технологія приготування.

Раціональне харчування  в  дошкільному  навчальному закладі передбачає обов’язкове складання меню з врахуванням наявних карток-розкладів. Примірне двотижневе меню  складається на зимово-весняний і літньо-осінній періоди року
або  на  кожен  сезон року окремо та погоджується з Держпродспоживслужбою і
затверджується  керівником навчального закладу. У разі внесення  змін  примірне  двотижневе  меню повторно погоджується з Держпродспоживслужбою.

Примірне  двотижневе  меню  складається  з  урахуванням забезпечення   сезонними   продуктами: свіжими  (квашеними)  овочами,  ягодами,  фруктами (сухофруктами),  соками, варенням  тощо.

Відповідно  до  примірного  двотижневого  меню  повинно надаватися попереднє щомісячне замовлення на продукти до суб’єктів підприємницької діяльності,  постачальників продуктів харчування і продовольчої  сировини. Частота  завезення  продуктів,  у тому числі продуктів,  що швидко та особливо  швидко псуються (м’ясо,  риба,  сир,  сметана  тощо),  повинна  суворо відповідати термінам реалізації та умовам зберігання продуктів, що швидко  псуються.

Щодня  на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з  урахуванням  примірного  двотижневого меню, картотеки    страв   необхідно   складати   меню-розклад.

Меню-розклад складається окремо  для  двох вікових груп – дітей
віком  до 3 років та дітей віком від 3 до 6 (7) років відповідно до
затверджених норм   харчування. В меню-розкладі зазначається
кількість  порцій  для дітей: віком до 3 років, дітей віком від 3 до 6 (7) років  та  дітей,  на яких поширюються пільги. Кількість продуктів (вага брутто), що використовуються, записується у меню-розкладі у вигляді  дробу:  у  чисельнику – на одну дитину, у знаменнику – на всіх  дітей.  Обов’язково  указується  повна  назва  страв  та  їх теоретичний вихід для кожної вікової групи.

Меню-розкладка складається відповідно до картотеки страв, яка
затверджується  керівником  закладу.  Картотека  страв  – це набір карток-розкладів страв для Картотеки страв за  групами страв: перші, другі, треті страви, салати, гарніри тощо.

Велика кількість залишків їжі на  тарілках  (понад  15% від  об’єму  порції)  може свідчити про погане самопочуття дитини, низьку смакову якість страви,  про  нераціонально  складене  меню, помилки  у  режимі  харчування  (скорочені інтервали між прийомами їжі) тощо.

Для   контролю   за   дотриманням   норм  харчування, затверджених   Постановою   Кабінету   Міністрів  України  від  22 листопада  2004 року N 1591 “Про затвердження норм харчування  у  навчальних  та оздоровчих закладах”, медсестра веде журнал   обліку   виконання  норм  харчування, форма якого визначена Додатком 9 Інструкції.  На  підставі  даних  цього  журналу кожні десять   днів   проводиться   аналіз   якості  харчування,  а  при необхідності  –  його  корекція.  При  підрахунках норм харчування використовуються  норми  заміни деяких продуктів (Інструкція, додаток 10). При повному  дотриманні  норм  харчування  не  проводиться  розрахунок хімічного  складу  раціонів харчування, оскільки затверджені норми харчування  мають  хімічний  склад,  що  відповідає  фізіологічним потребам  дітей  в  основних  харчових  речовинах  та енергії. При недотриманні  норм  харчування  до  кінця місяця з метою подальшої корекції   харчування   необхідно  проводити  розрахунок  основних інгредієнтів   їжі   (білків,   жирів  і  вуглеводів)  у  раціонах харчування   дітей  відповідно  до  таблиці  хімічного  складу  та енергетичної цінності деяких продуктів харчування (Інструкція, додаток 11).

В разі виконання всіх зазначених вимог харчування дітей в дошкільних закладах буде повноцінним, збалансованим та раціональним, та буде сприяти зміцненню здоров’я підростаючого покоління.