Основні етапи здійснення польового оцінювання насінницьких посівів сільськогосподарських культур (попереднє інспектування)

Незабаром розпочнеться один із найважливіших етапів сортового контролю – польове оцінювання насінницьких посівів. У цій статті ви можете ознайомитися, як необхідно здійснювати перший етап польового оцінювання – попереднє інспектування.

Попереднє інспектування (обстеження) – встановлення сортової ідентичності, оцінювання стану насінницького посіву та перевірка дотримання вимог насінницької технології щодо забезпечення якості вирощування насіння.

Цей захід включає в себе такі етапи:

♦ уточнення відомостей, представлених суб’єктом насінництва та розсадництва при поданні заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин), копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження, схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості);

♦ ідентифікація сорту. Проводиться аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) безпосередньо на полі. До прикладу візьмемо насінницький посів пшениці м’якої (озимої) сорту Клад. Попереднє обстеження проводиться у період колосіння. Агроном-інспектор досліджує не менше 100 рослин, відібраних без вибору з різних місць посіву, порівнюючи їх із офіційним описом сорту за 6 ознаками з 35 представлених.

Офіційний опис сорту пшениці м’якої (озимої), сорт Клад

♦ обстеження посіву у натурі з метою перевірки дотримання вимог технології виробництва насіння (попередник, межі посіву, просторова ізоляція, розмежування), а також ступінь засміченості посіву бур’янами (карантинними, важковідокремлюваними, злісними), важковідокремлюваними (за очищення насіння) культурами, ураженості хворобами (лише ті, що впливають на посівні якості насіння), і пошкодженості шкідниками;

♦результати попереднього обстеження та виявлені можливі недоліки  агроном-інспектор відображає в акті попереднього інспектування встановленої форми, у якому робить (за необхідності) припис із зазначенням терміну усунення наявних недоліків.

Якщо зауваження агронома-інспектора враховано та вчасно здійснено всі необхідні заходи, посів вважається придатним для остаточного інспектування.