Основні етапи здійснення польового оцінювання ділянок гібридизації кукурудзи (попереднє обстеження)

Кукурудза – одна з важливих і найбільш урожайних сільськогосподарських культур. Щоб одержати високоякісне насіння кукурудзи, необхідно суворо дотримуватись правил його вирощування в усіх ланках. Насіннєві посіви слід розміщувати по кращих попередниках та забезпечувати увесь комплекс агрозаходів для підвищення урожайності насіння.

При доборі площ під насінницькі слід уникати ділянок, на яких торік вирощувалась кукурудза на зерно, аби запобігти зараженню насіння хворобами. Найкраще їх розміщувати після зернових та просапних культур.

Польове оцінювання ділянок гібридизації кукурудзи – комплекс заходів з офіційної перевірки сортових посівів кукурудзи щодо її сортової ідентичності, рівня сортової чистоти (типовості) за морфологічними ознаками рослин і генеративних органів, ступеня стерильності волотей у стерильних аналогів, запилення іншими формами, засмічення іншими видами культурних рослин, ураження хворобами і ушкодження шкідниками.

Польове оцінювання ділянок гібридизації кукурудзи проводять у період вегетації рослин під час формування сортових якостей насіння у три етапи:

 • попереднє обстеження;
 • обстеження за контролем запилення;
 • апробація (за сортовими ознаками).

Попереднє обстеження сортових посівів проводять з метою перевірки насінницької документації та дотримання господарством комплексу насінницьких заходів і робіт з підтримання його сортових якостей.

При цьому інспектор перевіряє:

 • документи на висіяне насіння;
 • внесення господарства до Реєстру виробників насіння і садивного матеріалу відповідної категорії та наявність ліцензійного угоди з оригінатором (автором) сорту (гібриду) – для атестованих господарств;
 • відповідність сортових посівів заявленій площі;
 • наявність опису рослин заявленого сорту (гібриду, батьківських форм);
 • додержання вимог технології виробництва насіння щодо:
 • попередника;
 • просторової ізоляції;
 • схеми посіву;
 • наявності поперечного (крайового) обсіву, а також маячної культури (у випадку подібності за зовнішніми ознаками рослин материнської і батьківської форм);
 • відсутності змішування насіння батьківських форм;
 • повноти видалення сортових домішок у рядках материнської і чоловічої форм.
 • ступінь засміченості посіву бур’янами (в т.ч. карантинними), важковідокремлюваними рослинами, ураженості рослин хворобами і пошкодженості шкідниками.

Попереднє обстеження посівів проводять у строк, починаючи за два тижні до початку цвітіння рослин і завершують перед викиданням волотей.

За результатами проведення попереднього обстеження інспектор складає акт, у якому при виявленні недоліків відображає їх перелік та шляхи усунення з метою збереження посіву як насінницького.

У випадку неможливості усунення таких недоліків як змішування насіння батьківських форм, наявність «падалиці» у результаті порушення вимог щодо попередника, порушення норм просторової ізоляції тощо – складають відповідний акт, вилучаючи посів з числа насінницьких. Подальші дії, пов’язані з інспектуванням цього посіву припиняють.

Норми просторової ізоляції за розміщення сортових посівів кукурудзи повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці:

Якщо зауваження агронома-інспектора враховано та вчасно здійснено всі необхідні заходи, посів вважається придатним для наступного етапу польового інспектування – обстеження за контролем запилення.