ОБРОБКА НАСІННЯ ПЕРЕД СІВБОЮ

Першим та одним із найбільш важливих і обов’язкових агротехнічних прийомів у технології вирощування сільськогосподарських культур є обробка посівного матеріалу захисними та стимулювальними препаратами.

Протруювання насіння – знезаражування посівного матеріалу сільськогосподарських культур робочими розчинами пестицидів від збудників грибних і бактеріальних хвороб, а також для захисту сходів від ґрунтових шкідників. Обробка насіння локалізує препарат безпосередньо у тому місці, де він потрібен. Перевагами протруювання посівного матеріалу є економна витрата препаратів, відносно невелика забрудненість навколишнього середовища та більша вибірковість щодо корисних мікроорганізмів.

Обробку насіння пестицидами застосовують уже досить тривалий час. Щороку обсяги передпосівної обробки насіння зростають. Цьому сприяє виробництво хімічною промисловістю нових пестицидів із різнобічною активністю та розроблення нових методів нанесення препаратів на насіння. Обробка насіння вважається одним із основних видів застосування пестицидів, який здатний захистити рослину не лише у фазі проростання, а й протягом наступних етапів росту та розвитку.

Протруювання насіння сільгоспкультур можна проводити за технологіями напівсухого чи зволоженого протруювання централізовано на насіннєобробних чи калібрувальних заводах та у спеціалізованих пунктах. Централізоване протруювання насіння характеризується вищим ступенем механізації й автоматизації технологічного процесу, контролю якості виконання всіх операцій, а також дотриманням вимог технології та охорони праці обслуговуючого персоналу і охорони довкілля.

Для знищення збудників хвороб, що містяться всередині зерна, наприклад летючої сажки пшениці та ячменю, застосовують також пестициди або термічне знезараження (прогрівання) насіння.

Чи варто протруювати насіння

Джерелами поширення хвороб є як насіння сільськогосподарських культур, так і ґрунтовий покрив. З іншого боку, рослинні рештки, бур’яни, багаторічні насадження є резерваторами збудників хвороб та шкідників посівів, які за сприятливих метеорологічних умов і за наявності уразливої культури набувають масового поширення. Тому передпосівне протруювання насіння є важливим лікувально-профілактичним заходом у системі захисту посівів сільгоспкультур від хвороб та шкідників на початковому етапі росту та розвитку рослин, що дає змогу мінімізувати кількість обробок пестицидами у період активного росту рослин та зменшити втрати врожаю на 50% і більше.

Дуже важливе значення протруювання насіння має для зернових культур. Для прикладу, в окремі роки летюча сажка може поширитись на 70 – 100% посівних площ. Тож не дивно, що часом намагання аграріїв зекономити на фунгіцидних протруйниках призводить до масового ураження посівів сажковими хворобами та кореневими гнилями, зниження якості зерна та суттєвих втрат урожаю. Ефективно усуває цю небезпеку, забезпечує появу дружних сходів і захист молодих рослин від аерогенної інфекції обробка насіння фунгіцидними протруйниками.

Потрібно зазначити, що порівняно з витратами на захист вегетуючих рослин протруєння дає змогу використати мінімальну кількість технічних засобів та є менш енергоємним. Сьогодні є всі передумови для того, аби обсяги протруєння насіння зростали, а кількість інфекцій, що передаються насінням, зменшувалися. Відтак ураження рослин кореневими гнилями та сажковими хворобами знизиться.

Вимоги до протруювання

Кінцевою метою протруювання насіння сільгоспкультур є запобігання можливим втратам урожаю шляхом нанесення на кожну насінину рекомендованої кількості діючої речовини пестициду, яка забезпечує гарантований захист її від шкідників і збудників хвороб.

Протруювання насіння та допоміжні операції мають бути механізованими і їх слід виконувати за допомогою спеціальної техніки. Для протруювання насіння допускається використання лише спеціалізованих машин та обладнання, яке має перебувати у спеціально відведених місцях. Не допускається застосування цих агрегатів не за призначенням. Також заборонено здійснювати протруювання насіння вручну.

Для забезпечення високої якості протруювання зерна покриття посівного матеріалу пестицидами має бути повним та рівномірним. Відхилення фактичної дози від заданої допускається не більше ніж ± 3%, а нерівномірність протруювання всього насіння має бути не більшою 10%. Травмування насіння робочими органами протруювачів під час протруювання не допускається.

Робоча рідина, яку готують на основі концентратів пестицидів та води, має бути однорідною, мати рівномірну в об’ємі бака і стабільну в часі концентрацію. Відхилення середньої концентрації пестициду в місткості від розрахованої, виходячи з рекомендованих норм витрати робочої рідини на 1 т насіння, не має перевищувати ± 5%. Нерівномірність концентрації робочої рідини у процесі спорожнення місткості не має перевищувати 5%.

Протруювання насіння слід здійснювати за наявності автоматичних пристроїв для синхронного подавання посівного матеріалу і пестициду та пристроїв для зупинки процесу протруювання насіння за відсутності насіння чи пестициду. Протруювання насіння потрібно проводити за плюсових температур повітря або в опалюваних приміщеннях.

Способи протруювання

Розрізняють 3 способи протруювання насіння:

– сухе – за допомогою апаратів і пристроїв насіння обпилюють препаратами;

– напівсухе – за допомогою протруювача насіння зволожують невеликою кількістю розчину препарату або густою порошкоподібною суспензією. Напівсухим вважають протруювання, за якого обробку насіння здійснюють розчинами, емульсіями чи суспензіями пестицидів із витратою води не більшою 10 л на 1 т насіння;

– зволожене (або мокре) – вважають протруювання під час якого обробка насіння відбувається розчинами, емульсіями чи суспензіями пестицидів із витратою води від 10 л до 30 л на 1 т насіння. Робочою рідиною за протруювання є пестицид чи суміш пестициду з іншими компонентами, розбавлені водою до концентрації, яка забезпечує нанесення за обраною технологією рекомендованої норми пестициду на 1 т насіння.

Повнота протруювання – відношення маси фактично нанесеного на насінину пестициду (за діючою речовиною) до розрахованої маси його на цю саму насінину, виходячи із рекомендованої норми витрати пестициду на 1 т насіння, виражене у відсотках.

Приготування робочого розчину препарату

Якісне очищення насіння та правильний вибір ефективного протруйника хоча й є необхідними передумовами, але не забезпечують високоякісної обробки насіння препаратом, відтак і досягнення його повного знезараження. Вирішальним на цьому етапі є правильне приготування робочої рідини і встановлення норми витрати її на 1 т насіння. Обробка насіння зернових культур буде якісною, якщо робоча рідина міститиме 1 – 3 л (кг) протруйника на кожні 7 – 10 л води. Якщо ж рекомендована більша норма витрати протруйника, а до робочої рідини додають ще й мікро- чи макродобрива, кількість води можна, відповідно, збільшити. Якщо комплексні водні розчини мінеральних мікро- і мікродобрив застосовують у хелатній формі, їх можна використовувати замість води.

Машини для протруювання насіння

За характером проходження технологічного процесу протруювачі бувають циклічної та безперервної дії; за характером руху насіння і бульб у момент протруювання – з організованим та неорганізованим потоком насіння; за способом нанесення препаратів на насіння і бульби – із змішувальними пристроями й безпосереднього нанесення. Протруювачі із змішувальними пристроями поділяють на шнекові та барабанні, а протруювачі безпосереднього нанесення препаратів – на камерні і штангові.

Технологічний процес будь-якого протруювача полягає у дозованому подаванні насіння або бульб і хімічного препарату та нанесення робочої рідини на оброблювану поверхню. Тому всі протруювачі працюють за єдиною схемою: організація дозованого подавання насіння або бульб в протруювальний робочий орган і вивантаження протруєного насіння або бульб у відповідну тару.

Технологія роботи протруювача

Основними складовими протруювача насіння є завантажувальний пристрій, бункер для насіння, камера протруювання, проміжний та вивантажувальний шнеки, резервуар, насос і дозатор робочої рідини, пульт керування й пристрій для пересування. Усі складові елементи  змонтовані на рамі, яка опирається на колеса із пневматичними шинами.

Протруювач працює таким чином: насіння і робоча рідина надходять до камери протруювання синхронно завдяки системі датчиків, встановлених у бункері для насіння і резервуарі для робочої рідини. Якщо немає одного із компонентів (насіння або робочої рідини), то процес протруювання автоматично зупиняється.

Робочу рідину готують у резервуарі, в який через горловину за допомогою спеціального пристрою завантажують у потрібній кількості пестициди, клейкі та стимулювальні речовини, а насосом подають воду до рівня верхнього датчика. Компоненти змішують мішалкою протягом 5 – 10 хв. За зниженої температури навколишнього повітря суспензію підігрівають електронагрівниками.

Протруювач працює за такою схемою: бокові шнекові живильники переміщують насіння із бурту до завантажувального шнека, який подає його у бункер до рівня верхнього датчика. З бункера насіння через дозатор надходить до камери протруювання на диск, що обертається, і рівномірно розподіляється периметром камери у вигляді потоку, що падає кільцями. Кількість насіння, яке поступає до камери протруювання, регулюється важелем. Одночасно суспензія із резервуара дозується і спрямовується на розпилювач, що обертається.

Ротаційний розпилювач забезпечує дрібнодисперсне розпилювання суспензії й створює коловий факел крапель. Проходячи через нього, насіння покривається краплями і надходить до шнека камери протруювання, а звідти у вертикальний та вивантажувальний шнеки. Із лотка шнека протруєне насіння надходить у транспортні засоби або розтарюється у мішки.