Обов’язки суб’єктів господарювання в сфері централізованого питного водопостачання населення

Вода – основа життя. Важко переоцінити значення води в забезпеченні існування життя на планеті Земля, адже немає жодного організму, який би не містив воду. Для людини дуже важливо вживати воду, адже це одна з основних складових здоров’я. При цьому, особливу цінність має чиста питна вода.

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10 січня 2002 року № 2918-III, формулює поняття питної води. Це вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.

Зазначений закон чітко регламентує господарську діяльність в сфері питного водопостачання, основні вимоги, порядок та умови надання послуг в сфері питного водопостачання та відповідальність за вчинені порушення.

Всі суб’єкти господарювання в сфері питного водопостачання, згідно чинного законодавства несуть відповідальність за якість питної води і, насамперед, їх діяльність повинна бути регламентована, в рамках чинного законодавства. А саме,  суб’єкт господарювання – власник або орендатор об’єкту водопостачання має право  на здійснення діяльності по наданню послуг централізованого водопостачання при наявності документів, передбачених ст.16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

При експлуатації джерел водопостачання та наданні послуг централізованого питного водопостачання суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватися державних санітарних вимог та правил  ДСанПіН2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»:

– вода питна,  що надається споживачу  системами централізованого водопостачання  повинна бути   безпечною  в епідемічному   та   радіаційному   відношенні,   мати   сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад, а саме, відповідати за   органолептичними,    фізико-хімічними, мікробіологічними,  паразитологічними  та радіаційними показниками вимогам   державних   стандартів    та    санітарного
законодавства;

– виробництво    питної    води    повинно здійснюватися    за нормативно-технічним  документом  та  відповідно до технологічного регламенту  або  іншого  документа з описом технологічного процесу виробництва      питної      води;

– підприємства  питного водопостачання повинні здійснювати
систематичний виробничий контроль за безпечністю  та  якістю  води
від місця водозабору до місця її споживання відповідно до робочої програми(графіка),  що  є  складовою  технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, в якій повинно бути відображено: перелік показників, що потребують контролю,  та порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору  проб  води  для  лабораторних  досліджень;

– підприємства питного водопостачання зобов’язані надавати до   державної   санітарно-епідеміологічної   служби   відповідної
адміністративної  території  інформацію про результати виробничого контролю безпечності та якості  питної  води;

– за результатами  лабораторних  досліджень, в разі не відповідності  санітарним вимогам  вживаються  заходи щодо виявлення та усунення причин забруднення питної води, в тому числі, виконання робіт з поточного ремонту, чищення та дезінфекції споруд, контрольних лабораторних досліджень, в тому числі, дослідження залишкових концентрацій реагентів, що були використані при знезараженні.

В разі виявлення фактів невиконання суб’єктами господарювання обов’язків в напрямку  забезпечення мешканців населених місць  Миколаївської області питною водою гарантованої якості, можна звернутися з відповідною заявою до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв,  пр. Центральний, 288 або на електронну адресу dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua.