Новітнє законодавство у сфері житлово-комунальних послуг

У зв’язку із законодавчими змінами у сфері житлово-комунальних послуг сектор контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області доводить до відому та роз’яснює.

З 1 травня 2019 рокув повному обсязі введено в діюЗакон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) та втрачає чинність Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги».

Законом визначено нову класифікацію послуг:

  1. Житлово-комунальні, спрямовані на забезпечення умов проживання або перебування у житлових будинках. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадку обрання управителя органом місцевого самоврядування.Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території враховує послуги, встановлені Обов’язковим переліком робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, затвердженого наказом Міністерстварегіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарства України 27 липня 2018 року № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 934/32386;
  2. Комунальні послуги:
  • послуги з постачання та розподілу природного газу;
  • постачання та розподілу електричної енергії;
  • постачання теплової енергії, постачання гарячої води;
  • централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;
  • поводження з побутовими відходами.

Ціни/тарифи на комунальні послуги встановлюють органи місцевого самоврядування та Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послугдля своїх ліцензіатів. Тобто ціни на комунальні послуги підлягають державному регулюванню.

Основними вимогами Закону є надання житлово-комунальних послуг  виключно на договірних засадах (стаття 12). Отже, реалізація нововведень можлива за умови укладення договорів про надання комунальних послуг за правилами та особливостями, визначеними Законом (тобто, нових договорів про надання комунальних послуг). Виконавці комунальних послуг зобов’язанні укласти із співвласниками багатоквартирних будинків договори про надання відповідних комунальних послуг згідно обраної ними моделі організації договірних відносин, якими є укладання договорів наступним чином:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин,  за кожним видом комунальної послуги .

У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів Українивід 5 липня 2019 р. № 690, затверджено моделі  типових договорів, якими є:

– з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

– з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем);

– з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

– з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

– колективний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.

Від обраної моделі договору залежить вартість комунальної послуги.

Плата виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і електричної енергії) за індивідуальним договором складається з:

1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг;

2) плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

3) плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, які забезпечують надання такої послуги, що визначається договором між виконавцем та співвласниками.

Плата виконавцю комунальної послуги з постачання та розподілу природного газу, виконавцю комунальної послуги з постачання та розподілу електричної енергії за індивідуальним договором складається з:

1) плати за послугу, що розраховується відповідно до засад формування та встановлення цін/тарифів на відповідну комунальну послугу;

2) плати за технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної послуги, якщо співвласники прийняли рішення про здійснення таких робіт виконавцем відповідної комунальної послуги.

Вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг, складається із плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства та не включається плата за абонентське обслуговування та плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу та електричної енергії), здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

Згідно законодавства, для абонентів, які уклали Типовий договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, в розрахунок тарифу включаються витрати зі збуту і такі отримувачі послуг окрему плату за абонентське обслуговування не сплачують.