Нові підходи при формуванні тарифів на операції з побутовими відходами

На виконання вимог Закону України від 20 червня 2022 р. № 2320-ІХ «Про управління відходами» (набрання чинності відбулось 09.07.2023) Кабінетом Міністрів України постановою від 26 вересня 2023 №1031 року затверджено Порядок формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів. Водночас постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010, якою затверджено Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, визнано такою, що втратила чинність.

Новий порядок застосовується суб’єктами господарювання, що надають послугу з управління побутовими відходами (далі — послуга), здійснюють операції із збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів (далі — операції), під час формування тарифу на послугу з урахуванням витрат адміністратора послуги (у разі наявності) та тарифів на операції із збирання, перевезення (у тому числі під час подання документів на конкурс на здійснення збирання та перевезення побутових відходів), відновлення та видалення побутових відходів, а також для зміни таких тарифів.

Послуга з управління побутовими відходами є комунальною послугою і надається відповідно до законодавства про житлово-комунальні послуги та правил, встановлених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням регіональних та місцевих планів управління відходами та правил благоустрою населеного пункту.

На сьогодні діють Правила надання послуги з управління побутовими відходами, затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 № 835, які визначають механізм надання суб’єктами господарювання у сфері управління відходами незалежно від форми власності послуги з управління побутовими відходами у містах, селищах і селах.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції із збирання та перевезення побутових відходів, визначаються органами місцевого самоврядування на конкурсних засадах. Може бути визначено декілька суб’єктів господарювання за територіальним принципом та/або за видами побутових відходів (змішані, великогабаритні, ремонтні, небезпечні).

Суб’єкти господарювання, які здійснюють відновлення та видалення побутових відходів, визначаються органами місцевого самоврядування відповідно до регіонального та місцевих планів управління відходами.

Діяльність з відновлення або видалення побутових відходів провадиться з отриманням дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. У випадках, визначених законом, суб’єкти господарювання зобов’язані мати ліцензії на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Для сприяння відновленню відходів забезпечується їх роздільне збирання. Змішування відходів з іншими відходами чи матеріалами, якщо такі дії ускладнюють операції з відновлення, забороняється.

Виконавець надає послуги споживачеві за умовами договору, який сторони укладають відповідно до типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходам.

Організація роздільного збирання побутових відходів здійснюється виконавчими органами місцевих рад згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується Мінінфраструктури.

У територіальних громадах з чисельністю населення понад 500 тис. осіб рішенням міської, сільської, селищної ради визначається адміністратор послуги. В рамках співробітництва територіальних громад органи місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про визначення єдиного адміністратора послуги для декількох територіальних громад.

У разі виникнення питань щодо правомірності зростання тарифів на комунальні послуги пропонуємо звертатися із відповідним зверненням до Головного управління Держпродспоживслужби (адреса – просп. Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003; е-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

При цьому, згідно з пунктом 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підставою для здійснення позапланових заходів є обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав. Задля можливості звернення до центральних органів виконавчої влади за отриманням дозволу про здійснення позапланового заходу у зверненні бажано зазначити найменування суб’єкта господарювання, його організаційно-правова форма (ТОВ, ПП тощо), адреса та, у разі наявності, документальне підтвердження порушення державних регульованих цін (чеки, рахунки, фотофіксація, тощо).

У разі отримання всієї необхідної інформації, з метою запобігання можливих порушень вимог законодавства у сфері ціноутворення, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області буде вжито вичерпних заходів.