НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Перевірка дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

___________________________________________________________________________

Критерії за якими оцінюється ступінь ризику

___________________________________________________________________________

Державне цінове регулювання в Україні регламентується спеціальним законодавством:

«Про ціни і ціноутворення»;

Перелік сфер господарської діяльності, в яких запроваджено державне регулювання цін ;

“Про захист економічної конкуренції”;

ПКМУ “Про встановлення повноважень органів виконачої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” від 25 грудна 1996 року, №1548.

Перелік нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється при здійсненні контрольних заходів державного нагляду (контролю) при наданні ритуальних послуг:

1. Закон України «Про поховання та похоронну справу»;

2. Порядок проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445;.

3.Типове положення про ритуальну службу в Україні, затверджене наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193;

4.  Необхідний  мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193;

5.Необхідний   мінімальний   перелік  вимог  щодо  порядку організації поховання  і  ритуального   обслуговування   населення,  затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193;

6.Порядок утримання кладовищ та інших місць поховання, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193;

7.Єдина методика визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затверджена наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №194.

8.Норми часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.03.2009 №52