НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 грудня 2018 р. № 1064

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

НАКАЗ  МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 26.08.2020  № 1637

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

 

Перевірка дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

___________________________________________________________________________

Критерії за якими оцінюється ступінь ризику

___________________________________________________________________________

Державне цінове регулювання в Україні регламентується спеціальним законодавством:

«Про ціни і ціноутворення»;

Перелік сфер господарської діяльності, в яких запроваджено державне регулювання цін ;

“Про захист економічної конкуренції”;

ПКМУ “Про встановлення повноважень органів виконачої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” від 25 грудна 1996 року, №1548.

Перелік нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється при здійсненні контрольних заходів державного нагляду (контролю) при наданні ритуальних послуг:

1. Закон України «Про поховання та похоронну справу»;

2. Порядок проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445;.

3.Типове положення про ритуальну службу в Україні, затверджене наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193;

4.  Необхідний  мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193;

5.Необхідний   мінімальний   перелік  вимог  щодо  порядку організації поховання  і  ритуального   обслуговування   населення,  затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193;

6.Порядок утримання кладовищ та інших місць поховання, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193;

7.Єдина методика визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затверджена наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №194.

8.Норми часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.03.2009 №52