Нормативно-правова база

Законодавство у сфері запобігання та протидії корупції

Нормативні акти:
 1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII
 2. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001, № 2341-ІII
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення , від 07.12.1984, № 8073-Х
 4. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
 5. Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII
 6. Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»від 16.10.2014 № 563
 7. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VIII
 8. Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14.10.2014 № 1699-VIII.
 9. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» від 18.10.2006 № 251-V)
 10. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01.1999 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.10.2006 № 252-V)
 11. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 2003 року (ратифікований 18.10.2006, набрав чинності з 01.03.2010)
 12. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 2005 року (підписана 16.05.2005, ратифікована 17.11.2010, набрала чинності 01.06.2011)

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції:
 1. Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 958/29088.
 2. Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15.07.2016 № 959/29089.
 3. Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 №987/29117 .
 4. Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента/ Затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 року № 20/Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2016 року за № 1366/29496 
 5. Рішення НАЗК № 19 від 06.09.2016 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»
 6. Рішення НАЗК № 839 від 29.09.2017 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»