Нормативно-правова база

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.04.2022 р. №209 «Про затвердження Гігієнічних вимог до дрібнотоварного виробництва та обігу молока» 

Наказ Міністерства аграрної політики  та продовольства України від 17.10.2011 № 547 “Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2011 р. № 1277/20015.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 серпня 2023 року № 1503 «Про затвердження форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, а також інших форм розпорядчих документів»

Інструкція “Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин” від 15.03.94 № 5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 березня 1994 р. за № 54/263, затверджено Головним управлінням ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільхозппроду України.

Закон України “Про безпечність та гігієну кормів” (від 21.12.2017 № 2264 – VIII).

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 884 “Деякі питання реалізації Закону України “Про безпечність та гігієну кормів”.

Методичні рекомендації щодо профілактичного карантинування тварин для подальшого переміщення

 Інструкція щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур

Закон України  «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

Положення  про Міжвідомчу мобільну групу із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства,  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 460 

Інструкція щодо профілактики та боротьби із заразним вузликовим дерматитом великої рогатої худоби затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства Українивід 03.04.2017 № 171, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2017 р. за 535/30403 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0535-17)

 Акт про вилучення сільськогосподарських тварин з метою їх знищення або забою при ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0584-17)

АКТ, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Акт, складений за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР

Інструкція щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 07.03.2017 № 111, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 р. за № 432/30300

Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» від 7 грудня 1984 року №8073-X;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері      господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року №877-V;

Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 року №2498-XII;

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР;

Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» від 4 червня 2009 року №1445-VI;

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» від 7 квітня 2015 року № 287-VIII;

Закон України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року №2806-IV;

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 року №3392-VI;

Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 року №425 – VII.

Закон України «Про бджільництво»  від 22.02. 2000 року № 1492-ІІІ;

Порядок видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 11.11. 2015р. № 930;

Ветеринарно-санітарні правила для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин, затверджені наказом Державного департаменту  ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 14.01.2004р.  №4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.01.2004р. за №121/8720;

Інструкція з товарознавчої оцінки та маркування м’яса, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від           01.11.2011р. №587, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від               17.11.2011р.  за №1317/20055;

Інструкція із застосування позначки придатності та ветеринарних штампів,затверджена наказом Державного комітетом ветеринарної медицини України від від 02.02.2010р.  № 46, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.04.2010р.  за №278/17573;

Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної   експертизи м’яса та м’ясних продуктів, затверджені наказом Державного   департаменту ветеринарної медицини   Міністерства аграрної політики України від 07.06.2002р. №28,зареєстровані в Міністерстві юстиції     України 21.06.2002р. за №524/6812;

Інструкція з порядку ветеринарного   клеймування шкіряної та хутрової сировини, затверджена наказом Головного державного  інспектора ветеринарної медицини України  від 03.07.2001р. №52, зареєстрована в Міністерстві юстиції   України 03.10.2001р. за №855/6046;

Ветеринарно-санітарні правила для ринків,затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96р. №23,  зареєстровані в Міністерстві юстиції  України 19.06.96р. за №314/1339;

Правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету   стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002р. № 57/188/84/105, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.03.2002р. за № 288/6576;

Положення про державну лабораторію ДЛВСЕ на ринку ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, затверджене наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 15.04.2002р.   №16, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.04.2002р. за №404/6692;

Порядок видачі ветеринарних документів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. № 857;

Правила заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затверджені наказом  Міністерством аграрної політики та продовольства України від 01.08.2014р.  № 288, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03.10.2014р. за № 1202/25979;

Інструкція з діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу тварин,     затверджена наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики від 03.08.2007р. №79, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.08.2007р. за № 951/14218;

Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю, затверджені наказом Міністерства  транспорту України від 09.12.2002р. №873, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.12. 2002р. за №1032/7320;

Правила транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних  підрозділах, на базах, складах тощо,затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 13.08.2002р. №44,зареєстровані в Міністерстві юстиції  України 30.08.2002р. за №719/7007;

Ветеринарно-санітарні правила для  птахівничих господарств і вимоги до їх    проектування, затверджені наказом  Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03.07.2001р. №53, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.07.2001р. за №565/5756;

Ветеринарно-санітарні вимоги для потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства Українивід 08.08.2012 року № 491, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 31.08. 2012 року за № 1469/21781.

Уніфікована форма акта, яка складається за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів)  з виробництва продуктів бджільництва затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.08.2013 року № 507.