Нормативно-правова база

№ з/п Назва нормативно-правового акту Реквізити Реєстрація в Міністерстві юстиції України Посилання на ел.адресу
1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей» 11 січня 2017 року № 144 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/144-2017-%D0%BF
2. Наказ

Мінагрополітики України «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу»

22 грудня 2005 року № 731 24 січня 2006 року за № 62/11936 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0062-06
3. Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання» 21 листопада 2006 року № 690

 

07 грудня 2006 року за №1286/13160

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1286-06
4. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  України «Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки» 19 квітня 2021 року № 451 04 березня 2021 року за №530/36152 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-21#Text
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1995 року № 881 «Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і                           агрохімікатів» 02 листопада 1995 року № 881 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/881-95-%D0%BF

Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі карантинного сертифіката партії вантажу

Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі фітосанітарного сертифіката партії вантажу

Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу

Інформаційна картка адміністративної послуги з реєстрації осіб які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

Технологічна картка адміністративної послуги з реєстрації осіб які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

ЗАЯВА на включення до загальнодержавного реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану

_______________________________

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.02.2021 № 343 «Про затвердження МЕТОДІВ інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 р. № 1177 «Деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин»

Наказ Міністерства Аграрної політики і продовольства України від 07.05.2019 N 242 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.05.2019 р. за N 560/33531) «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах карантину та захисту рослин»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 33 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 34 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

______________________

Бланк Карантинного сертифікату

Бланк фітосанітарного сертифікату

Бланк фітосанітарного сертифікату на реєкспорт

Заява на оскарження фітосанітарної експертизи

Заява на оформлення фітосанітарного, карантинного, фітосанітарного та реєкспорт сертифікатів

ЗАЯВА на проведення фітосанітарних процедур до Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ НА РЕЕКСПОРТ

Заява на оформлення фітосанітарного, карантинного, фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

Повідомлення на проведення фітосанітарних процедур.

КАРАНТИННИЙ СЕРТИФІКАТ

__________________________________________________________

Про встановлення персональних зон обслуговування при здійсненні державного фітосанітарного контролю

– 2018.02.09 наказ 111 ТАБЛИЦЯ зони відповідальності

___________________________________________________________

Наказ Міністерства Аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013  № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 387 «Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 350  «Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)»  

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 971  «Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р  «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1348 «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання» 

Закон України «Про адміністративні послуги» 

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про карантин рослин»

Закон України Про захист рослин

Закон України Про пестициди і агрохімікати 

П О С Т А Н О В А від 18 вересня 1995 р. N 746  Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами