Нормативна база

Наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 04.08.2020 № 1788 “Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Постанова Кабінета Міністрів України від 27.12.2018 № 1164 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”

Закон України ” Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”,

Закон України «Про дитяче харчування»,

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»,

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Водний кодекс України

Земельний кодекс України

Кодекс України про надра

Кодекс  законів про працю України

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про поховання та похоронну справу»

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

Закон України «Про охорону земель»

Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та продукцію з них»

Закон України «Про курорти»

Закон України «Про меліорацію земель»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про молоко та молочні продукти»

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»