Нормативна база

Перелік нормативно-правивих актів у сфері споживчої політики та захисту прав споживачів

Нормативно-правові акти, які використовуються в практичній роботі  по контролю безпеки продовольчих товарів:

Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 р. № 1023-XII у редакції від 01.12.2005р – базовий Закон;

Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” від 06.09.2005 р. №  2809-IV;

Закон України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” вiд 19.12.1995 р. № 481/95-ВР ;

Закон України “Про молоко та молочні продукти” від 24.06.04р. № 1870-IV;

Закон України “Про виноград та виноградне вино” від  16.06.05р. № 2662-IV;

Закон України “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них” від 06.02.03р. №  486-IV;

Закон України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції” від 17.07.97р. №  468/97-ВР;

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91р. № 959-XII;

Закон України “Про звернення громадян”

Закон України від 14.01.2000р. № 1393-ХІУ „Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”;

Постанова КМУ від 19.04.04р. № 508 „Про затвердження Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів”;

Постанова КМУ від 02.04.94р. № 215 “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів”;

Постанова КМУ від 17.08.02р. № 1177 “Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів”;

Постанова Верховної Ради України вiд 25.01.1995р. № 26/95-ВР “Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів”:

– Положення про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів,

– Положення про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів,

– Положення про порядок припинення (заборони) господарюючими суб’єктами відвантаження, реалізації (продажу) і виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів;

Постанова КМУ від 30.07.96р. № 854 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”;

Постанова КМУ від 15.06.06р. № 833 “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”;

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 218 від 24.07.2002 р. “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”;

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України        № 344 від 08.07.97 р. “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією”;

Наказ Міністерства економіки та з питань  європейської інтеграції України від 11.07.2003 р. № 185 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”;

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України № 57/188/84/105 від 26.02.2002 р. “Про затвердження Правил

Нормативні документи на кожний конкретний вид продукції.

Нормативні документи для норм відбору зразків на кожний конкретний вид продукції.

 

Нормативно-правові акти, які використовуються в практичній роботі  по контролю безпеки непродовольчих товарів:

 

Закон України „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”  від 23.03.2000 №1587-ІІІ;

Закон України „Про радіочастотний ресурс України” від 01.06.2000 р. №1770-ІІІ;

Закон України „Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” від 18.11.97 № 637/97-ВР;

Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 11.03.04 №98 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 №506 „Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.97 №1442 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.04 №488 „Про затвердження Порядку проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі”;

Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 31.07.2002 №228 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.99 №460„Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірнимита іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.94 №172 „Про реалізацію окремих положень Закону України „Про захист прав споживачів”;

Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України, МВС, ДПА, Держстандарту від 26.02.2002 №57/188/84/105 „Про затвердження Правил торгівлі на ринках”;

Державні санітарні правила і норми;

Порядок відбору у господарюючих суб’єктів сфери торгівлі, громадського харчування та послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.94р. №215.

Нормативні документи на конкретний вид продукції.

 

Перелік нормативно-правових актів, які використовуються в практичній роботі  по  контролю послуг:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;

Закон України вiд 24.12.1993 № 3808-XII Про фізичну культуру і спорт;

Закон України Про засади державної мовної політики;

Закон України вiд 09.01.2007 № 537-V Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки;

Закон України вiд 17.01.2002 № 2984-III Про вищу освіту;

Закон України вiд 11.07.2001 № 2628-III Про дошкільну освіту;

Закон України вiд 13.05.1999 № 651-XIV Про загальну середню освіту;

Закон України вiд 10.02.1998 № 103/98-ВР Про професійно-технічну освіту;

Закон України вiд 02.10.1992 № 2657-XII Про інформацію;

Закон України вiд 23.05.1991 № 1060-XII Про освіту;

Туризм

Закон України “Про туризм”;

Закон України „Про курорти”;

Указ Президента України Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні від 21.02.2007 р. № 136/2007;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 297 “Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання);

Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Держтурадміністрацією від 16.03.2004 р. №19 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.04.2004 р. №413/9012 та іншими нормативно-правовими актами та документами в сфері туристичної діяльності;

ДСТУ 4268:2003 (Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги);

ДСТУ 4269:2003 (Послуги туристичні. Класифікація готелів);

ДСТУ 3862-99 (Громадське харчування. Терміни та визначення.);

ДСТУ 4281:2004 (Заклади ресторанного господарства. Класифікація);

ДСТУ 4527:2006 (Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення).

Побутові послуги

Правила побутового обслуговування населення, постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.99 № 313 ;

Інструкція щодо надання окремих видів побутових послуг (з 12 видів послуг), затверджена наказом Укрсоюзсервісу від 27.08.2000 р. № 20 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.11.2000 р. за №№ 803-814/5024-5035;

Наказ Укрсоюзсервісу Про внесення змін і доповнень до Інструкції по використанню форм документів суворої звітності, що використовуються для оформлення замовлень та розрахунків із споживачами за побутові послуги від 27.09.1996 р. № 24;

ДСТУ 2375-94 (Побутове обслуговування населення. Терміни та визначення);

ДСТУ БВ 2.6-15-99 “Вікна та двері полівінілхлоридні ЗТУ”;

ДСТУ 1412-94 Убори головні відремонтовані. Загальні технічні умови;

ДСТУ 1512-92 Одяг верхній пальтово-костюмного асортименту за замовленнями населення. Загальні технічні умови;

ДСТУ 1732-92 Одяг верхній з натуральної та штучної шкіри за замовленнями населення. Загальні технічні умови;

ДСТУ 1844-92 Одяг хутряний за замовленнями населення Загальні. технічні умови;

ДСТУ 1971-92 Одяг верхній з плащових тканин за замовленнями населення. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1411-81 Убори головні. Вимоги до виготовлення за індивідуальним замовленням населення;

РСТ УРСР 1530-84 Одяг верхній платтєвого асортименту жіночий та для дівчат за індивідуальним замовленням населення. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1562-88 Вироби корсетні жіночі за індивідуальним замовленням населення. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1695-90 Одяг верхній відремонтований. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1696-76 Сорочки верхні чоловічі та для хлопчиків. Виготовлення за індивідуальним замовленням населення. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1843-88 Хутро підібране за індивідуальним замовленням населення;

ДНАОП 9.0.30-1.01-97 Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу;

ДСТУ 1460-91 Вироби трикотажні верхні за замовленнями населення. Загальні технічні умови;

ДСТУ 1461-92 Вироби трикотажні відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1767-83 Вироби ручного в’язання. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1923-82 Вироби трикотажні білизняні за індивідуальним замовленням населення. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1931-83 Сорочки трикотажні чоловічі та для хлопчиків за індивідуальним замовленням населення. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1693-89 Вироби трикотажні з відходів виробництва. Загальні технічні умови;

ДНАОП 9.0.30-1.02-97 Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів;

ДСТУ 2245-93 Устаткування технологічне для ремонту побутових машин і приладів. Вимоги безпеки;

ДСТУ 2370-94 Електропобутові машини і прилади відремонтовані. Загальні технічні умови;

ГСТУ 201-02-95 Прилади холодильні електричні побутові відремонтовані. Загальні технічні умови;

ГСТУ 201-07-97 Машини пральні та центрифуги побутові відремонтовані. Загальні технічні умови;

ГСТУ 201-08-97 Годинники механічні відремонтовані. Загальні технічні умови;

ГСТУ 201-10-98 Мотор-компресори для побутових холодильників і морозильників відремонтовані. Загальні технічні умови;

ГСТУ 201-12-98 Годинники електронно-механічні відремонтовані. Загальні технічні умови;

ГСТУ 201-15-99 Електродвигуни для побутових машин і приладів відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1300-90 Машинки для стрижки волосся і бритви відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1301-90 Пилососи та підлогонатирачі електричні побутові відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1397-80 Фотоапарати відремонтовані;

РСТ УРСР 1605-79 Стабілізатори напруги, трансформатори і автотрансформатори для побутових приладів відремонтовані.  Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1642-80 Апарати кінознімальні аматорські відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1654-80 Номери металеві. Технічні умови;

РСТ УРСР 1655-80 Кінопроектори відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1657-90 Прилади особистої гігієни електричні побутові відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1692-90 Праски і машини прасувальні електричні відремонтовані. Загальні технічні умови;

ДСТУ 1674-91 Вироби для стікання води. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1697-86 Побутове обслуговування населення. Ремонт електронагрівальних приладів. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1707-87 Машини швейні побутові відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1711-90 Вентилятори і зволожувачі повітря електричні відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1754-82 Електронасоси побутові відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1769-83 Дзвоники електричні побутові відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1777-77 Мотовелосипеди відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1782-83 Інструменти музичні духові відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1787-89 Ворота і хвіртки металеві. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1802-83 Вироби кухонні побутові відремонтовані. Загальні технічні умови;

РСТ УРСР 1842-84 Електродвигуни змінного струму для побутових машин і приладів відремонтовані.

Поштовий зв’язок

Закон України „Про поштовий зв’язок” ;

Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270;

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів” від 29.10.2003 р. № 116/202.

 

Телекомунікаційні послуги

Закон України „Про телекомунікації” ;

Указ Президента України Про Національну комісію що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизаці від 23.11.2011 № 1067/2011;

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг від 09.08.2005 р. № 720;

Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язкувід 17 червня 2004 року N 132;

Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України “Про встановлення одиниць обліку часу телефонних розмов абонентів стаціонарної телефонної мережі з абонентами мереж операторів стільникового рухомого зв’язку” від 17 березня 2004 року N 50;

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України “Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій” від 27 жовтня 2006 року N 426;

Регламент Національної комісії з питань регулювання зв’язку України із змінами, затвердженими рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 13 грудня 2012 року N 658;

Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України Про затвердження Типового договору про надання послуг електрозв’язку від 13 липня 1999 року N 10.

Житлово-комунальні послуги

Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. № 5464-Х (із змінами та доповненнями);

Закон України “Про питну воду та питне водопостачання”;

Закон України “Про теплопостачання” (від 2 червня 2005 р. № 2633-IV);

Закон України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки” від 24 червня 2004 р. № 1869-IV;

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”;

Закон України “Про громадські об’єднання”;

Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”;

Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 3 березня 1998 р. № 147/98-ВР;

Закон України “Про поховання та похоронну справу” від 10 липня 2003 р. № 1102-ІV;

Закон України “Про Загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2006-2020 роки” ;

Закон України “Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію” від 20 лютого 2003 р. № 554-ІV;

Закон України “Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР;

Постанова Кабінету Міністрів України № 529 від 20 липня 2009 р. “Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”;

Програма поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2007 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1995 р. № 947 (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1996 р. № 879 “Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”;

Порядок погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 976;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2005 р. № 481 “Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних послуг”;

Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” постанова Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня     2005 р.;

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг” № 631 від 21 липня 2005 р.;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2006 р. № 45 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р.       № 572”. (Нова редакція Правил користування приміщеннями житлових будинків);

Постанова Кабінету Міністрів України від від 1 червня 2011 р. № 869 Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”;

Порядок встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2005 р. № 481;

Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання, затверджений наказом Держбуду від 30.09.1998 № 215;

Правила надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів, затверджені наказом Держбуду від 21.03.2000 № 54, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 р. за № 457/4678;

Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затверджене наказом Держбуду від 10.04.2000 № 73;

Наказ Держжитлокомунгоспу України вiд 19.11.2003 № 193 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України “Про поховання та похоронну справу”, який зареєстровано у Мін’юсті України 8 вересня 2004 за № 1110/9709:

Держжитлокомунгосп України; Перелік вiд 19.11.2003 № 193 Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг Зареєстровано в Мін’юсті України 08.09.2004 № 1111/9710,

Держжитлокомунгосп України; наказ вiд 19.11.2003 № 193 Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення Зареєстровано: Мін’юст України вiд 08.09.2004 № 1112/9711,

Держжитлокомунгосп України; наказ вiд 19.11.2003 № 193 Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань Зареєстровано: Мін’юст України вiд 08.09.2004 № 1113/9712;

Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2004 р. № 1046/9645;

Наказ Держпідприємництва, Держжитлокомунгоспа України вiд 20.04.2005 № 33/59 Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. Зареєстровано в Мін’юсті України 17 травня 2005 № 526/10806;

Наказ Держжитлокомунгоспу України № 60 від 25.04.2005 р. “Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 р. за № 541/10821;

Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 р. № 76, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за             № 927/11207;

Держспоживстандарт України, Мінпромполітики, Держжитлокомунгосп України; наказ вiд 15.06.2005 № 141/212/91 Про врегулювання питання щодо збільшення міжповірочних інтервалів лічильників холодної та гарячої води, зареєстрований в Мін’юсті України 25 червня 2005 № 687/10967;

Порядок відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затверджений наказом Мінбуду від 22.11.2005 р. № 4 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2005 р. за № 1478/11758;

Наказ Мінбуду України від 22.06.2006 р № 208 “Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів підприємницької діяльності, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 р. за № 808/12682;

Тимчасовий порядок здійснення на території України пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, і впорядкування місць їх поховання, затверджений наказом Мінбуду України від 09.06.2006 р. № 193, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2006 р. за  № 969/12843;

Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Мінбуду України від 10.04.2006 р. № 105, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 р. за № 880/12754;

Методика розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх користування, затверджена наказом Мінбуду України від 31.10.2006 р. № 359 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 р. за          № 1237/13111;

Порядок встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затверджений наказом Мінбуду України від 09.11.2006 р. № 369, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2006 р. за № 1344/13218;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджені наказом Держпідприємництва України та Мінбуду України від 09.01.2007 № 1/3 та зареєстровані в Мін’юсті України  вiд 26.01.2007 за № 64/13331;

Міждержавний стандарт ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством;

Державний стандарт України ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення;

Міждержавний стандарт ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

Міждержавний стандарт ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия;

Міждержавний стандарт ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема;

Державний стандарт України ДСТУ 3336-96 Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги;

Державний стандарт України ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 1995 р. № 422 “Про виробництво та впровадження приладів обліку споживання газу в побуті”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 619 “Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. № 233 “Про встановлення населенню побутових лічильників газу вітчизняного виробництва на умовах розстрочення платежів”;

Правила роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р.     № 1790;

Правила надання населенню послуг з газопостачання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 № 476;

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. № 938 “Про затвердження Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246”;

Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, затвердженого наказом Державної акціонерної холдингової компанії “Укргаз” від 30.07.1997 № 35 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 1997 р. за № 451/2255;

Тимчасовий порядок проведення перерахунку розміру плати населенню за газопостачання у разі відхилення параметрів якості газу від встановленої величини, затверджений наказом Мінпаливенерго від 01.10.2004 № 605;

Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті, затверджений наказом Мінпаливенерго від 27.12.2005 № 619, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2006 р. за № 53/11927;

Тимчасове положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 № 620;

Порядок відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджений постановою НКРЕ від 29.05.2003 № 475;

Порядок відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджений постановою НКРЕ від 29.05.2003 № 476;

Роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, затверджені постановою НКРЕ від 19.12.2006 р. № 1672 (із змінами), що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2006 р. за № 1330/13204;

Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357;

Порядок визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергепостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. № 122;

Методика обчислення розміру відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення, затверджена постановою НКРЕ від 22.11.1999 № 1416, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1999 р. за № 919/4212;

Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів, затверджене наказом Мінпаливенерго України від 21.06.2003 р. № 322 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 9 липня 2003 р. за №  565/7886;

Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією”, затверджена постановою НКРЕ від 04.05.2006 р.   № 562, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 4 липня 2006р. за № 782/12656;

Порядок застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затверджений постановою НКРЕ від 10.03.99    № 309 (у редакції постанови НКРЕ від 20.07.2006 р. № 926), яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2006 р. за № 918/12792.

 Електротранспорт

Закон України “Про міський електротранспорт”;

Концепція Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2006-2015 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 330-р.;

Правила надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1735;

Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006  № 1855;

Правила розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15 травня 1995 року № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 травня 1995 р. за N 160/696;

Правила експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 року № 103, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 березня 1997 р. за № 66/1870;

Правила користування трамваєм і тролейбусом у містах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 9 жовтня 2006 року № 329 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2006 р. за № 1274/13148;

Наказ Мінбуду України від 2006.04.19, № 130 “Стандарт Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Послуги міського електричного транспорту. Показники якості”.

 Автомобільний транспорт

Закон України “Про транспорт”;

Закон України “Про автомобільний транспорт”;

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р.   № 176 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р.    № 141);

Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 959 (із змінами);

Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567;

Постанова Кабінету Міністрів України № 1081 від 03.12.2008 р. “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”;

Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 115;

Правила розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15 травня 1995 року № 21 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30 травня 1995 р. за № 160/696;

Порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року № 21  та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 квітня 1998 р. за № 257/2697;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, затверджені спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 18 грудня 2003 р. № 136/985 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 р.  № 1259/8580;

Положення про ліцензійну картку, яка додається до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24.11.2005 р. № 803, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 грудня 2005 р. за № 1487/11767;

Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 5 червня 2000 року № 124/345 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 р. за  № 435/4656;

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 р. за № 128/2568;

Порядок визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від12.04.2007 р. № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 р. за № 499/13766;

Міністерство транспорту та зв’язку України наказ від 01.12.2006 № 1133, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2006 р. за                № 1333/13207 “Про затвердження типових форм документів для регулярних пасажирських перевезень у міжнародному сполученні та Інструкції про порядок їх використання”;

ДСТУ UN/ECE R 52-01:2002 “Єдині технічні приписи щодо конструкції маломісних дорожніх транспортних засобів, загального користування”;

ГОСТ 25869-90 “Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций”;

Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 11 листопада 2002 року № 792 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2003 р. за  № 122/7443;

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства промислової політики України від 29.12.2004 р. № 721, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 р. за № 72/10352.

Залізничний транспорт

Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року              № 273/96-ВР;

Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 (із змінами);

Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р.  № 252 (із змінами);

Правила поведінки громадян на залізничному транспорті, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. № 903;

Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 р. № 1196, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2007 р. за № 310/13577;

Інструкція по експлуатації автоматичних камер схову самообслуговування на залізничних вокзалах та Правила користування автоматичними камерами схову самообслуговування, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10 липня 1996 р. № 230, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 1996 р. за № 419/1444.

Повітряний транспорт

Закон України “Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації”;

Повітряний кодекс України;

Концепція розвитку цивільної авіації України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 № 1587;

Варшавская Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (12.10.29);

Протокол об изменении Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанный в Гааге  28.09.55 г.;

Конвенция о Международной гражданской авиации (подписана 07.12.44 г. в Чикаго);

Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (подписана 28.05.99 г. в Монреале);

Порядок і правила проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. № 1535;

Указ Президента України від 6 листопада 2011 р. № 398/2011 “Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу Україниї”;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом, затверджені наказом Держпідприємництва та Мінтрансу від 26.11.2001 р. № 139/821, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2001 р. за N 1010/6201;

Правила сертифікації експлуатантів, затверджені наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20 вересня 2005 року № 684, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2005 р. за № 1545/11825;

Положення про сертифікацію суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України, затверджене наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 30 грудня 2004 р. № 255, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2005 р. за № 27/10307;

Інструкція з організації перевезень вантажів повітряним транспортом, затверджена наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 2 листопада 2005 року № 822, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2005 р. за № 1403/11683;

Правила виконання чартерних рейсів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 18 травня 2001 року N 297, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2001 р. за N 461/5652;

Правила надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України, затверджені спільним наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Міністерства оборони України від 28 листопада 2005 року N 897/703, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 р. за N 1572/11852;

Правила перевезення пошти повітряними суднами, затверджені наказом Державного комітету зв’язку та інформації України Міністерства транспорту України від 8 червня 1999 року № 105/297, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 1999 р. за № 435/3728;

Правила повітряних перевезень вантажів, затверджені наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14 березня 2006 року № 186, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2006 р. за № 705/12579;

Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджені наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14 березня 2006 року № 187, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2006 р. за № 706/12580;

Перелік нормативно-правових актів, які використовуються в практичній по контролю реклами:

Конституція України;

Закон України “Про рекламу”;

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”;

Закон України “Про телебачення і радіомовлення”;

Закон України “Про авторське право і суміжні права”;

Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”;

Закон України “Про захист суспільної моралі”;

Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”;

Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №693 “Про затвердження порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року №198 “Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, користування ними та охорони”;

Інші нормативно-правові акти, в залежності від розгляду окремих справ про порушення законодавства про рекламу.

У сфері державного ринкогового нагляду

 Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Постанова КМУ від 01.06.2011 № 573 «Про затвердження переліку органів державного нагляду та сфер їх відповідальності».

Постанова КМУ від 31.08.2011 № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)».

Постанова КМУ від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання».

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду, від 11.06.2012 №690

Кодекс України про адміністративні правопорушення

У сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форм актів, постанов та рішень» від 11.01.2012 № 24, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2012 р. за № 173/20486

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.05.2012 № 601, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 липня 2012 р. за № 1188/21500

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 “Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від від 30 листопада 2011 р. N 1242 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”

Закон України “Про статус народного депутата України”

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1004 “Про проведення експертизи цінності документів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”