Надання обов’язкової інформації про результати щорічної інвентаризації радіоактивних речовин та інших джерел іонізуючого випромінювання

Відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII(ст.23), ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54 (п. 10.14, додаток 11) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832 та ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» затверджених наказом МОЗ України від 04.06.2007 № 294(п. 1.21) зареєстрованого в Міністерстві юстиції 07.11.2007 за № 1256/14523 на підприємствах та в організаціях, які використовують радіоактивні речовини та інші джерела іонізуючих випромінювань, щорічно повинна проводиться інвентаризація радіоактивних речовин, радіонуклідних приладів, апаратів, рентгенівських і інших установок незалежно від їхньої активності та призначення.

Інвентариionзація здійснюється з метою підтвердження того що джерела іонізуючих випромінювань знаходяться у встановлених для них місцях і забезпечене їхнє зберігання. Усі виявлені в процесі   інвентаризації порушення щодо поводження з джерелами іонізуючих випромінювань відображаються в акті та для їхнього усунення вживаються негайні заходи. Виявлені в процесі інвентаризації   непридатні для подальшої експлуатації радіоактивні речовини та інші джерела іонізуючих випромінювань повинні розглядатися як радіоактивні відходи, що підлягають своєчасному списанню і   передачі на захоронення. Результати інвентаризації оформлюються відповідним актом, а копії повинні бути направлені до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що   реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства – Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: пр.Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003.

За консультаціями звертатися до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за телефонами 70-93-72 або 70-93-77.