Надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру у сфері санітарного законодавства за 2023 року

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області протягом 2023р. видано дозволів (санітарних паспортів) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання – 84, в тому числі лікувальним закладам на право експлуатації рентгенівського кабінету або пересувної рентгенівської установки 60 санітарних паспортів відповідно до Державних санітарних правил і норм “Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур” та 24 Дозволи на роботу з ДІВ відповідно до державних санітарних правил “Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України”. Відповідно до заяв 2 суб’єктам господарювання відмовлено у видачі санітарних паспортів на 3 стаціонарне та 1 пересувне джерело іонізуючого випромінювання до приведення документів до вимог законодавства

Також, протягом 2023р розглянуто – 137 пакетів (100% від звернень) проектних Документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів, за результатами розгляду яких видано 118 висновків щодо можливості видачі Дозволу на викиди для суб’єкта господарювання. Відмовлено в погоджені висновків щодо можливості видачі Дозволу на викиди 19 суб’єктам господарювання.