На замітку споживачам харчових продуктів

У 2022 році, управлінням безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області розглянуто 6 звернень громадян.

Одне звернення мало відповідні обґрунтування для здійснення позапланового заходіу державного контролю щодо дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти.

Головне управління, при здійсненні заходів державного контролю керується Законами України  «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 №2042-VIII  та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 №877-V (надалі – Закон 877), які визначають правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб.

В зв’язку з введенням в Україні воєнного стану внесені деякі зміни в проведенні заходів державного контролю.

Згідно пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022  № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (надалі – Постанова №303), припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”.

Згідно пункту 2 Постанови №303, за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань України протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

Мінагрополітики, відповідно до Постанови №303, наказом від 03.01.2023 №5 (далі – наказ №5) затверджено перелік підстав для здійснення позапланових заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження здоров’я та благополуччя тварин на період воєнного стану, які застосовуються за наявності загрози що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини.

Однією з підстав, вищезазначеного переліку, є  звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).

Згідно офіційної інформації Мінагрополітики, загроза значного негативного впливу на права, законні інтереси, життя чи здоров’я людини, навколишнє природне середовище повинна мати достатнє обґрунтування, для проведення позапланового заходу державного контролю, а саме:

– наявність матеріалів (повідомлення центрів контролю профілактики хвороб МОЗ, акти санітарно-епідеміологічних обстежень, результати лабораторних досліджень, листи органів виконавчої влади та/або місцевого самоврядування, накладні, розрахункові документи, пояснення, фото-, відеоматеріали тощо), які в достатній мірі обґрунтовують завдання шкоди життю та здоров’ю людей (ті чи інші порушення вимог законодавства);
– наявність повної інформації щодо суб’єктів господарювання (назва суб’єкта господарювання, коди ЄДРПОУ або РНОКПП фізичних осіб-підприємців, адреси потужностей, поштові індекси, обставини причинно-наслідкового зв’язку між шкодою життю і здоров’ю, отриманою громадянином, та діяльністю операторів ринку (потужностей), що таку шкоду завдали, і щодо яких мають бути проведені позапланові заходи державного контролю,  тощо).
– наявність актуальних адрес місць знаходження потужностей.

Отже, звернення (скарги) громадян які містять інформацію про спричинення шкоди їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, але не мають вищезазначеного обґрунтування, не є підставою для проведення позапланових заходів державного контролю.

При оформленні звернень, громадяни повинні врахувати вимоги, які встановлені статтею 5 Закону України «Про звернення громадян». Згідно даного закону у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

На сьогоднішній день, споживачі можуть направляти свої звернення на Гарячу Урядову Лінію, Гарячу лінію облдержадміністрації, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Крім того звертаємо увагу споживачів на те, що питання торгівлі харчовими продуктами у не встановлених місцях (стихійна торгівля) належить до компетенції органів внутрішніх справ та виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад.