Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Метрологічним наглядом є діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки додержання суб’єктами господарювання вимог Закону України від 05.06.2014 № 1314-VI «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Метрологічний нагляд здійснюється відповідно до затвердженого Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужби на 2022 рік.

Видами метрологічного нагляду є:

 • метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 • метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках;
 • державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду:

1) перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

2) подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;

3) перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу;

4) у разі виявлення порушення метрологічних вимог:

 • забороняє застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
 • анулює результати повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 • видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологічних вимог;
 • забороняє реалізацію партій фасованого товару, з яких відбиралися зразки упаковок фасованих товарів, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
 • вживає в порядку, встановленому законами України, заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;
 • вносить центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, пропозиції про анулювання свідоцтв про уповноваження;
 • надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення метрологічних вимог у випадках, передбачених законодавством;

5) здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Кабінету Міністрів України.

Поновлення застосування та випуску з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, реалізації партій фасованих товарів в упаковках здійснюється на підставі позитивних висновків повторної перевірки.

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, щодо здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів встановлюються Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації, у суб’єктів господарювання проводиться перевірка щодо:

 • стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;
 • додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;
 • застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області протягом 2021 року проведено 23 планові заходи зі здійснення державного нагляду щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології, з них:

 • 11 перевірок медичних закладів;
 • 5 перевірок підприємств, які здійснюють контроль технічного стану транспортних засобів;
 • 5 перевірок підприємств, які здійснюють контроль якості та безпечності харчових продуктів;
 • 2 перевірки підприємств, які здійснюють торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо).

Під час проведення перевірок обревізовано 2684 засоби вимірювальної техніки.

Протягом 2021 року проведено перевірки 11 медичних закладів за видом діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології «Забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян», з них у 3 суб’єктів господарювання були виявлені порушення вимог статті 17 Закону України від 05.06.2014 № 1314-VI “Про метрологію та метрологічну діяльність” та Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747 “Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями”, а саме: використання неповірених законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації: гігрометрів психрометричних, фотометрів фотоелектричних, аналізатору гематологічного автоматичного типу, електрокардіографу, термометру електричного медичного, пульсоксиметру. Складено три протоколи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності та надано три приписи про усунення порушень метрологічних вимог. Трьох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафів згідно з Постановами по справі про адміністративне правопорушення. До державного бюджету сплачено штрафних санкцій у сумі 1,020 тис.грн.

Крім того, протягом 2021 року було здійснено 8 позапланових заходів з метрологічного нагляду, а саме: 3 перевірки – за зверненнями споживачів та 5 перевірок – з метою контролю виконання приписів про усунення порушень метрологічних вимог. За результатами позапланових перевірок виконання приписів всі порушення були усунені.