Методичні рекомендації щодо порядку ввезення насіння та садивного матеріалу на митну територію України

Згідно Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України” (від 01.12.2022 року № 2801-ІХ) зі змінами. Затверджено перелік товарів, які у разі ввезення на митну територію України підлягають заходам офіційного контролю та перелік документів і відомостей, що підлягають перевірці під час попереднього документального контролю. На підставі цього закону внесені відповідні зміни до Митного кодексу України та низки законів України.

Зокрема, внесені зміни до статті 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», в якій чітко прописана процедура ввезення на територію України та вивезення з неї насіння і садивного матеріалу.

  1. Згідно зі статтею 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу здійснюється за умови належності його до сорту, занесеного до «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні»алі – Реєстр сортів) та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, а також в інших випадках, визначених цією статтею.

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) – міжнародна організація, що об’єднує 36  країн світу. ОЕСР створено на базі Європейської організації економічного співробітництва з метою координації економічної політики країн-членів ОЕСР і погодженням програми допомоги країнам, що розвиваються.

ISTA (Міжнародна асоціація тестування (перевірки) насіння) була заснована 1924 року для розробки та поширення стандартних процедур у галузі тестування насіння.

  • Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 398 «Про Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур, заходів державного контролю у сферах ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів в умовах воєнного стану» у разі ввезення на митну територію України об’єктів регулювання, що класифікуються за товарною групою 12 згідно з УКТЗЕД, фітосанітарний контроль здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно із застосуванням методів внутрішнього та/або зовнішнього інспектування (без проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізу), передбачених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 22 лютого 2021 р. № 343 “Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)”, крім випадків, коли:
  • фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт відсутні або недійсні;
  • об’єкти регулювання не відповідають інформації, що міститься у фітосанітарному сертифікаті та/або фітосанітарному сертифікаті на реекспорт;
  • під час проведення внутрішнього та/або зовнішнього інспектування державними фітосанітарними інспекторами виявлено зараження або ознаки зараження чи пошкодження об’єктів регулювання регульованими шкідливими організмами.

Ця постанова дозволяє проводити контроль методами внутрішнього та/або зовнішнього інспектувань (документальна перевірка).

«Порядок проведення перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу, державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 53 від 19.01.2024 року.

Документи та інформація, передбачені цим Порядком, можуть надаватися суб’єктом господарювання державному фітосанітарному інспектору в паперовій формі або за допомогою єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”.

За результатами перевірки документів та інформації, передбачених цим Порядком, державний фітосанітарний інспектор протягом доби складає у двох примірниках акт та вносить відповідну інформацію про результати прийнятого рішення до єдиного державного інформаційного вебпорталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”. Зразок АКТу про результати перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу додається.

АКТ про результати перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу

  • Реєстр сортів знаходиться на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПОРТАЛ АПК УКРАЇНИ

РЕЄСТРИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

РЕЄСТР СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ

1.3.     Перелік сортів рослин ОЕСР знаходиться на офіційному сайті ОЕСР за посиланням: https://www.niab.com/oecdv2/variety/search?fbclid=IwAR3tloi8ESMuzRtDVV9WsLh9UBEpqDi7K0DfUsrk3lftpFnhbYWzTCxlPp4

1.4.      Ввезення насіння і садивного матеріалу здійснюється за наявності фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифіката ОЕСР і сертифіката ISTA.

Насіння і садивний матеріал, що ввозяться на територію України та на які видані сертифікати ОЕСР та сертифіката ІСТА, не потребують додаткової перевірки показників, зазначених у цих сертифікатах.

Насіння і садивний матеріал, що ввозяться для реалізації на території України, повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва.

  1. Ввезення сортів рослин, не включених до Реєстру сортів, але які входять до Переліку сортів рослин ОЕСР тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюються виключно для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України в Порядку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2023 р. № 964.

Суб’єкт господарювання, який планує імпорт, надсилає Держпродспоживслужбі Заяву. Держпродспоживслужба протягом п’яти робочих днів з дати отримання повідомлення письмово звертається до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин для надання ним відповідної письмової згоди (угоди) на розмноження насіння за межами країни реєстрації, офіційно засвідченого стандартного зразка сорту та офіційного опису сорту. Протягом п’яти робочих днів після отримання зазначених матеріалів Держпродспоживслужба надає Підтвердження на безоплатній основі. У разі неподання уповноваженим органом країни протягом 30 робочих днів запитуваних матеріалів, Держпродспоживслужба протягом п’яти робочих днів письмово інформує суб’єкта господарювання про відмову у ввезенні насіння.

  1. Ввезення на територію України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, які не включені до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, можуть здійснюватися виключно для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами господарювання на основі Підтвердження, виданого Держпродспоживслужбою, в порядку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 р. № 917. Підтвердження здійснюються безоплатно. Для отримання підтвердження суб’єкт насінництва та розсадництва звертається до Держпродспоживслужби з Заявою. Держпродспоживслужба не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання заяви про видачу підтвердження приймає рішення про видачу суб’єктові господарювання підтвердження та видає його або приймає рішення про обґрунтовану відмову у видачі підтвердження .

У разі коли через п’ять робочих днів із дня закінчення встановленого строку Держпродспоживслужбою до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” не внесено підтвердження або рішення про обґрунтовану відмову в його видачі, суб’єкт господарювання має право на ввезення на митну територію України або вивезення з митної території України зразків насіння і садивного матеріалу без такого підтвердження за умови: пред’явлення відповідному державному фітосанітарному інспектору копії заяви про видачу підтвердження (із описом прийнятих документів) із відміткою про дату її прийняття Держпродспоживслужбою; проведення та дотримання всіх інших процедур фітосанітарного контролю, що вимагаються відповідно до Закону України “Про карантин рослин”.

Згідно із ст. 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» у разі якщо через п’ять робочих днів з дня закінчення встановленого строку Держпродспоживслужбою, до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” не внесено підтвердження або рішення про обґрунтовану відмову у його видачі, суб’єкт господарювання має право на ввезення на митну територію України або вивезення з митної території України зразків насіння і садивного матеріалу без такого підтвердження за умови:

  • пред’явлення відповідному державному фітосанітарному інспектору копії заяви (з описом прийнятих документів) з відміткою про дату її прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва;
  • проведення та дотримання всіх інших процедур фітосанітарного контролю, що вимагаються відповідно до закону.

При імпорті насіння та садивного матеріалу сортів рослин, які використовуються в декоративних цілях, норми щодо визначення придатності сорту на поширення в Україні та права на поширення в Україні не застосовуються (частина друга статті 3 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»).