Лікарі-практики долучаються до проведення практично-лабораторних занять

У понеділок 2 жовтня 2017 р. завідувач відділом діагностики та боротьби з хворобами риб Миколаївської регіональної державної лабораторії, к. вет. н. Гончаров Сергій Леонідович разом із професором Сорокою Наталією Михайлівною провели практично-лабораторне заняття зі студентами 1 та 2 групи ОС «Магістр» першого року навчання з дисципліни «Глобальна паразитологія» на тему: «Інвазійні хвороби риб».


Метою проведення заняття є поглиблення теоретичних знань у магістрів з діагностики, лікування та профілактики глобальних інвазійних хвороб риб, набуття ними практичних навиків з лабораторної справи.

Анна Овчіннікова