Контроль за якістю питної води в Новоодеській міській громаді

З метою перевiрки дотримання вимог санітарного законодавства в сферi питного водопостачання фахівцями Миколаївського районного управління   Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області в  межах наданих повноважень проводяться позапланові перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють  діяльність  з надання послуг питного водопостачання з відбором проб води на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини».

В ході перевірки КП «Новоодеський міський водоканал» проведено відбір проб водопровідної води з розвідної  мережі міста Нова Одеса, населених пунктів Димівське, Озерне та Кам’янка для досліджень на санітарно-хімічні, санітарно-токсикологічні, фізико-хімічні, органолептичні та санітарно-мікробіологічні  показники для встановлення їх відповідності  діючим нормам.

Також проведено відбір проб питної води з пункту доочищення води , що реалізується населенню,  який знаходиться в м. Нова Одеса.

Згідно отриманого звіту про результати дослідження води № 001601 п.м/23 від 18.09.2023 р., встановлена невідповідність питної води з розвідної мережі вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за мікробіологічними та санітарно – хімічними показниками. Вода питна з пункту доочищення відповідає вимогам чинного санітарного законодавства.

З метою дотримання вимог чинного законодавства в сфері забезпечення населення питною водою гарантованої якості, недопущення погіршення санітарно – епідемічної ситуації, пов’язаної з вживанням питної води, що не відповідає вимогам, були надані пропозиції щодо усунення порушень №14.16.2-2-09/4685-23 від 19.09.2023 директору комунального підприємства «Новоодеський міський водоканал» Олександру Савченко та пропозиції №14.16.2.2-09/4686-23 від 19.09.2023р голові Новоодеської міської ради Олександру Полякову.