Контактна інформація для звернень

Зразки звернень для споживачів (надання послуг)»

Наказ від 09.04.2020 р. №1198-ОД “Про створення Консультативного центру захисту прав споживачів та затвердження відповідальних осіб” 

Наказ від 07.07.2021 р. №3200-ОД “Про внесення змін у Додаток до наказу від 09.04.2020 №1198-ОД “Щодо створення Консультативного центру захисту прав споживачів та затвердження відповідальних осіб”

Додаток

до наказу Головного управління

Держпродспоживслужби

в Миколаївській області

від 07.07.2021р. № 3200-ОД

Список

відповідальних осіб Консультативного центру

захисту прав споживачів

Посада П.І.Б. Номер контактного телефону Місце

знаходження

Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Дергач Інна Едмундівна (0512) 70-93-75 м. Миколаїв,

вул. Кузнецька,192/5

Заступник начальника управління – начальник відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів Яценко Інна Анатоліївна (0512) 70-93-74 м. Миколаїв,

вул. Кузнецька,192/5

Начальник відділу державного контролю санітарної охорони території Найдьонов Юрій Леонідович (0512) 70-93-77 м. Миколаїв,

вул. Кузнецька,192/5

В.о. начальника управління фітосанітарної безпеки Звіададзе Руслан Шотович (0512) 58-25-63 м. Миколаїв,

вул. 5 Слобідська, 110А

Начальник відділу фітосанітарних заходів на кордоні Тронько Олена Володимирівна (0512) 58-25-63 м. Миколаїв,

вул. 5 Слобідська, 110А

В.о. завідувача сектору контролю за регульованими цінами Половенко Нонна Василівна (0512) 71-84-68 м. Миколаїв,

вул. Адміральська, 41

Начальник відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю Мандрик Людмила Петрівна (0512) 36-91-12 м. Миколаїв,

вул. Шевченка, 58

Головний спеціаліст відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю Пилипчук Анна Володимирівна (0512) 36-91-12 м. Миколаїв,

вул. Шевченка, 58

Завідувач сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Христо Едуард Костянтинович (098)-457-01-01 м. Миколаїв,

вул. Урожайна, 38

ПОЛОЖЕННЯ про Консультаційний центр захисту прав споживачів на базі Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАДСИЛАННЯ ДОКУМЕНТІВ З РІЗНИХ ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ

Поштова адреса: 54003 м. Миколаїв, пр. Центральний, 288

Електронна адреса: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua

Телефон: тел./факс: (0512) 24-00-23

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВІДДІЛУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Поштова адреса: 54003 м. Миколаїв, пр. Центральний, 288

Електронна адреса: viddil_pz@dpssmk.gov.ua

Телефон: тел./факс: (0512) 24-60-29

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАДСИЛАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Поштова адреса: 54003, м. Миколаїв, пр. Центральний, 288

Електронна адреса: orgmykolayiv@dpssmk.gov.ua 

Телефон: (0512) 55-22-57

Відповідальна особа Андреєва Світлана Михайлівна

 

Державний контроль у сфері захисту прав споживачів

Звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції, заяви та скарги, оформлені згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про звернення громадян», письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

До письмових звернень відносяться також електронні звернення, які можна надіслати до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області з використанням засобів електронного зв’язку, на електронну адресу: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua або за допомогою засобів поштового зв’язку (54003, м. Миколаїв, пр. Центральний, 288).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Згідно Ст. 6. Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підставою для здійснення позапланових заходів є:

  • звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).

Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу. Заходи контролю за зверненнями, які стосуються питань безпечності та якості харчових продуктів погодження не потребують.

  • Міністерства економічного розвитку і торгівлі – звернення стосовно порушень прав споживачів у наданні неякіних послуг чи придбанні товарів, контроль цін та метрологічна діяльність
  • Міністерство охорони здоров’я України – порушення вимог санітарного законодавства

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Для отримання погодження  у зверненні необхідно вказати:

  1. Найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю).
  2. Місце провадження господарської діяльності суб’єктом господарювання у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю).
  3. Питання, необхідність перевірки яких стали підставою для проведення заходу державного нагляду (контролю).

До звернення фізичної особи додаються документи чи їх копії, що підтверджують такі порушення, за наявності (зразок звернення додається).

Звертаємо Вашу увагу, що при листуванні електронною поштою Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області не приймає та не може відправляти листи на адреси, зареєстровані на серверах Російської Федерації (наприклад, mail.ru, yandex.ru, rambler.ru тощо). Враховуйте це, вказуючи електронну адресу для листування.

ПРИКЛАД НАПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ