Інформація щодо роботи метрологічного нагляду

Відповідно до Положення Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику, зокрема, у сфері метрологічного нагляду, шляхом перевірки діяльності суб’єктів господарювання щодо додержання ними метрологічних вимог; подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством; перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу.

 Видами метрологічного нагляду є:

-державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;

-метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

-метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.

Окремо слід підкреслити, що за якістю ЗВТ, які ще не були в експлуатації, а лише знаходяться у продажу, має стежити ринковий нагляд, а за тими, що перебувають в експлуатації, – метрологічний нагляд.

Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб’єктів господарювання проводиться перевірка щодо:

-стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;

-додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;

-застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару в разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини.

На упаковці фасованого товару повинна бути зазначена номінальна кількість товару в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, а у випадках, встановлених нормативно-правовими актами, – також інша інформація згідно з метрологічними вимогами до відповідних фасованих товарів.

Метрологічні вимоги до фасованих товарів, у тому числі вимоги до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення, встановлюються технічними регламентами або іншими нормативно-правовими актами. (Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку № 1193 затвердженний ПКМУ від 16.12.2015 року.)

Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду у разі виявлення порушення метрологічних вимог забороняє:

-застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;

-анулює результати повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

-видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологічних вимог;

-забороняє реалізацію партій фасованого товару, з яких відбиралися зразки упаковок фасованих товарів, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;

-вживає в порядку, встановленому цим та іншими законами України, заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;

-вносить центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, пропозиції про анулювання свідоцтв про уповноваження;

-надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення метрологічних вимог у випадках, передбачених законодавством;

Поновлення застосування та випуску з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, реалізації партій фасованих товарів в упаковках здійснюється на підставі позитивних висновків повторної перевірки.

Права та обов’язки державних інспекторів з метрологічного нагляду.

Державні інспектори з метрологічного нагляду, якими є уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (далі – державні інспектори), під час виконання своїх обов’язків мають право:

-відповідно до вимог законодавства та за умови пред’явлення службового посвідчення відвідувати суб’єктів господарювання з додержанням встановлених у них порядку і режиму роботи;

-за згодою суб’єктів господарювання, що перевіряються, використовувати під час проведення перевірки їх технічні засоби та залучати до перевірок їх працівників;

-одержувати необхідні відомості та матеріали з метрологічної діяльності;

-складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності;

-видавати приписи про усунення порушення метрологічних вимог;

-вносити пропозиції щодо передачі до правоохоронних органів матеріалів про порушення метрологічних вимог.

Справи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності розглядаються керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, його заступниками та іншими уповноваженими керівником посадовими особами за місцезнаходженням цього органу.

Державні інспектори зобов’язані здійснювати метрологічний нагляд з додержанням вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Права та обов’язки державних інспекторів у межах здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів встановлюються Законом України  “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

Планові перевірки суб’єктів господарювання з метрологічного нагляду проводяться на підставі комплексного плану який складається на рік з урахуванням Критеріїв за якими оцінюється ступень ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів  метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованого товару в упаковках затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1058.