Інформаційно-довідкові матеріали

Роз’яснення та відповіді на запитання викривачам корупції

Роз’яснення щодо конфлікту інтересів, його складових, та способів його врегулювання

Методичні рекомендації “З питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та прирівняних до них осіб”

ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Корупційні правопорушення. Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення.

Алгоритм дій у зв’язку із встановленням наявності конфлікту інтересів

Пам’ятка державного службовця

Пам’ятка щодо запобігання отримання неправомірної вигоди або подарунка

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Перелік встановлених Законом України Про запобігання корупції вимог, заборон та обмежень

Додаток 1. Перелік встановлених Законом України Про запобігання корупції вимог, заборон та обмежень

Додаток 2. Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну чи адміністративну відповідальність, визначення послідовності кримінальних правопорушень

Додаток 3. Зразок опитувального листа

Додаток 4. Схема стандартної процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону