Інформація щодо SARS-CoV-2 у тварин

Відділом оцінки ризиків Управління оцінки ризиків та стратегічного розвитку Держпродспоживслужби проводиться робота з відстеження ситуації в світі щодо офіційно-підтверджених випадків інфікування на COVID-19 серед тварин. В ході моніторингу та аналізу опублікованих матеріалів виявлено, що в ЗМІ та соціальних мережах поширюється багато суперечної інформації без науково-дослідного підґрунтя, яка, викладена у такий спосіб може сприйматися як ймовірна загроза для громадськості та бізнес операторів, діяльність яких пов’язана із вирощуванням, утриманням та обігом тварин, що в подальшому може призвести до ускладнення епізоотичної ситуації внаслідок невідповідного поводження з тваринами в період епідемії COVID-19. Враховуючи зазначене, інформуємо про поточну ситуацію з офіційних джерел.

 

Станом на 16.04.2020 за офіційними даними Міжнародного Епізоотичного Бюро (OIE) офіційно зареєстровано 5 лабораторно-підтверджених випадки: двох собак та кішки в Гонконгу, кішки в Бельгії та тигру у США. Встановлено, що всі тварини попередньо перебували в близькому контакті з інфікованими SARS-CoV-2 людьми.

Наразі тривають дослідження, направлені на з’ясування питання щодо впливу SARS-CoV-2 на тварин після контакту із хворими на COVID-19 людьми, з метою встановлення вірулентності та тривалості знаходження вірусу в організмі тварини. Оскільки відомі факти зараження тварин свідчать, що контакт з інфекційними дозами призвів до легкого їх інфікування, то існує можливість підтвердження гіпотези, що тварини не становлять загрози та відіграють роль лише пасивних транспортерів, як будь-який інший неживий предмет чи поверхня.

За результатами експериментальних досліджень щодо оцінки сприйнятливості різних моделей лабораторних тварин, а також домашніх тварин-компаньйонів до SARS-CoV-2, проведених на базі Харбінського ветеринарного науково-дослідного інституту (HVRI) Китайської академії сільськогосподарських наук (CAAS) було виявлено, що тхори і кішки є чутливими до SARS-CoV-2, собаки мають низьку сприйнятливість, а худоба, включаючи свиней, курчат і качок, не сприйнятливі до вірусу. Основною метою даного дослідження було встановлення здатності піддослідних тварин в умовах природнього впливу SARS-CoV-2 надавати серологічну відповідь, що експериментально було підтверджено у кішок та тхорів, і є можливим для використання як доповнення до плану з усунення пандемії.

 

Також інформуємо, що за результатами досліджень позитивних на COVID-19 тварин не підтверджено спроможності вірусу передаватись від тварини людині та від тварини до тварини.

Відповідно до «Узгодженої дорожньої карти глобальних досліджень» Всесвітньої організації здоров’я з метою створення комплексного підходу щодо контролю спалаху COVID-19 визначено середньо- та довгострокові пріоритети, що стосуються сфери ветеринарної медицини, які спрямовані на дослідження вірусного походження, шляхів передачі вірусу та розробки заходів управління ризиками серед людей та тварин.

 

Перелік офіційних джерел інформації щодо поточної ситуації в світі

офіційно-підтверджених випадків інфікування на COVID-19 серед тварин

 

https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/

 

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/interim-guidance-managing-people-in-home-care-and-isolation-who-have-pets.html

 

https://www.usda.gov/coronavirus

 

https://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications_press/pr2335.html

 

https://www.iss.it/en/primo-piano/-

 

/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5325554

 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/07/science.abb7015

 

https://www.mass.gov/doc/covid-19-guidance-for-owners-of-domestic-animals-pets-and-livestock/download