Готуємося до посіву озимого ріпаку

Популярність вирощування ріпaку в Україні стрімко зростає. Ця культура допоможе легко потрапити на найбільші світові ринки, тож має велике господарське значення. Проте ріпак досить ризикований у вирощуванні. Отож, нa які чинники слід звернути увaгу, щоб отримaти бaжaний результaт.

ВИБИРАЄМО СОРТ (ГІБРИД)

 Необхідно сіяти насіння лише ре­ко­мен­до­ване для ви­ро­щу­ван­ня у конкретній ґрун­то­во-кліма­тичній зоні.

Сорти або гібриди насіння ріпаку слід обирати з огляду на такі характеристики:

– висока урожайність;

– скоростиглість;

– стійкість до осипання, вилягання та розтріскування стручків;

– стійкість до хвороб та шкідників, а також інших несприятливих факторів;

– висока морозо – та зимостійкість.

Відповідно до вимог ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості» норми посівних якостей насіння ріпаку повинні відповідати встановленим показникам.

Не допускається до сівби насіння озимого ріпаку, в якому виявлені карантинні бур’яни,

шкідники та хвороби. Масова доля ерукової кислоти в добазовому насінні безерукових сортів

ріпака не повинна перевищувати 3%.

При купівлі насіння озимого ріпаку майте на увазі, що відповідно до п.28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння  та/або садивний матеріал» затвердженого КМУ від 21.02.2017 № 97, кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися:

1) сертифікатами на насіння, що засвідчують сортові якості та сертифікатами, що засвідчують посівні якості;

2) документами згідно ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості».

До супровідних документів відносять ті господарські документи, які видає споживачеві виробник насіння:

  • «Атестат на насіння» – на добазове та базове насіння;
  • «Свідоцтво на насіння» – на насіння сертифіковане;
  • «Свідоцтво на гібридне насіння» – на насіння першого покоління гібридів.

Дані сертифіката мають співпадати з даними на упаковках.

Реалізація насіння, яке не забезпечено супровідними документами про їх походження та якість забороняється законодавством України.

Кожну партію насіння під час відпускання супроводжують документами, які підтверджують гарантію якості насіння згідно з ДСТУ 4138-2002 та Довідкою про сортові та посівні якості насіння.

Насіннєві ділянки засівають тільки перевіреним насінням високих посівних кондицій і тільки тих сортів і гібридів, які занесені до «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в України».

МІСЦЕ У СІВОЗМІНІ

Вибір попередника насамперед визначається строками його збирання та відсутністю спільних шкідників.

Найкращими попередниками для цієї рослини є чорний і зайнятий пар, а ще сільськогосподарські культури, які рано звільняють поле: озимі та ярі зернові, зернобобові, горох, люцерна. Ці культури достатньо удобрюють ґрунт, залишаючи достатньо вологи та поживних речовин.

При плануванні посіву ріпаку на насіннєві цілі, слід не забувати про норми просторової ізоляції.

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

Основні завдання обробітку ґрунту під ріпак – збереження вологи, вирівнювання поля та попередження ерозії за рахунок мульчування рослинними рештками. Вибір конкретних технологій залежить і від попередника, і від ґрунтових умов. Але потрібно пам’ятати, що важливо зменшувати глибину розпушування ріллі та мінімізувати кількість технологічних операцій на полі.

Для озимого ріпаку передпосівний обробіток ґрунту дуже важливий. Вирівняний, вологий та пухкий верхній шар ґрунту з дрібногрудковою структурою буде сприяти рівномірному висіву насіння та отриманню дружних сходів.

ДОТРИМАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СТРОКІВ СІВБИ

Строки сівби слід обирати з огляду на фактичні кліматичні умови. Розвиток рослини ріпаку має тривати не менш ніж 60 днів від появи сходів до закінчення осінньої вегетації із сумою температур 600-800° С. У більшості випадків найбільш оптимальним строком сівби для України є період від 15 серпня до 10 вересня.  Як надто ранні, так і надто пізні строки сівби шкодять рослині та не сприяють хорошому проростанню. Краще посіяти рано, ніж пізно, бо з кожним тижнем може втрачатися кількість вологи в ґрунті, оскільки під час проростання він вбирає до 50-60% води від загальної маси, а тому запас продуктивної вологи повинен бути не менш як 10-15 мм у десятисантиметровому шарі ґрунту. Цієї вологи здебільшого вистачає на перший період росту, коли коренева система тільки починає формуватися.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИСТОТИ ПОСІВІВ, ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ

Упродовж осінньої вегетації ріпаку важливо забезпечити чистоту посівів та усунути конкуренцію за елементи живлення і вологу з боку бур’янів.

Хвороби та шкідники завдають значної шкоди посівам ріпаку, тому осінній захист посівів є дуже важливою складовою технології вирощування озимого ріпаку. Осіннє внесення фунгіцидів сповільнює ріст, захищаючи рослини від надмірного переростання, сприяє глибшому проникненню кореневої системи у ґрунт, сприяє формуванню плоскої листкової розетки, запобігає видовженню кореневої шийки і високому підняттю точки росту. Всі ці чинники значно зменшують ризик вимерзання ріпаку.

Інсектицидний захист посівів також повинен бути повинен бути системним і гарантувати мінімум пошкоджень рослин шкідниками.

 

Ця стаття має інформаційний, рекомендаційний та роз’яснювальний характер.