Дотримання водоохоронного режиму в зонах санітарної охорони джерел водопостачання – запорука забезпечення населення питною водою гарантованої якості

У зв’язку з відсутністю в місті Миколаєві централізованого питного водопостачання  та забезпечення населення питною водою за допомогою пунктів розливу з підземним джерелом, надзвичайно важливим є створення зон санітарної охорони (ЗСО) джерел водопостачання і водопровідних споруд, а також територій, на яких вони розташовані, від забруднення.

Створення таких зон передбачено Розділом VII  Закону України   “IIро питну воду та питне водопостачання”, постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів”, які визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до організації та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання і водопроводів господарсько-питного призначення.

Зони санітарної охорони джерел водопостачання організовуються у складі трьох поясів: перший пояс (суворого режиму) включає територію розташування водозаборів, майданчиків розташування всіх водопровідних споруд і водопровідного каналу. Його призначення – захист місця водозабору і водозабірних споруд від випадкового або навмисного забруднення і пошкодження.

Другий і третій пояси (пояси обмежень і спостережень) включають територію, призначену для попередження забруднення води джерел водопостачання.

Принципове рішення про можливість організації ЗСО повинно прийматися на стадії проекту районного планування або генерального плану, коли вибирається джерело водопостачання. У генеральних планах забудови населених місць зони санітарної охорони джерел водопостачання  повинні бути показані на схемі планувальних обмежень.

У межах першого поясу ЗСО санітарні заходи повинні виконуватися органами комунального господарства чи іншими власниками водопроводів.

В межах другого та третього поясів ЗСО – власниками об’єктів, що сворюють (або можуть створити) негативний вплив на якість води джерел водопостачання.

Санітарними правилами і нормами встановлено перелік заходів, які мають здійснюватися для забезпечення сприятливого стану ЗСО, а також передбачені заборони на здійснення багатьох видів діяльності. Зокрема, територія першого поясу ЗСО повинна бути спланована для відводу поверхневого стоку за її межі, озеленена, огороджена і забезпечена охороною. Доріжки до споруд повинні мати тверде покриття. Забороняється посадка високостовбурних дерев. В ній забороняються всі види будівництва, що не мають безпосереднього відношення до експлуатації, реконструкції і розширенню водопровідних споруд, в тому числі прокладка трубопроводів різного призначення, розміщення житлових і господарсько-побутових будівель, проживання людей, а також застосування отрутохімікатів і добрив, спуск будь-яких стічних вод, у тому числі стічних вод водного транспорту, а також інші види водокористування, що роблять вплив на якість води. Будівлі повинні бути обладнані каналізацією з відведенням стічних вод у найближчу систему побутової або виробничої каналізауції або на місцеві станції очисних споруд, розташовані за межами першого поясу ЗСО з урахуванням санітарного режиму на території другого поясу.

На території другого поясу ЗСО забороняється проведення головної рубки лісу, дозволяються тільки рубки догляду та санітарні рубки лісу.

На територіях другого і третього поясів буріння нових свердловин і нове будівництво, пов’язане з порушенням грунтового покриву, проводиться при обов’язковому узгодженні з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду, органами та установами екологічного та геологічного контролю.

Добування піску, гравію і проведення днопоглиблювальних робіт в межах акваторії ЗСО допускається за погодженням з органами санітарно-епідеміологічного нагляду лише при обгрунтуванні гідрологічними розрахунками відсутності погіршення якості води в створі на 1км вище (убік) від водозабору.

Тут заборонені:

– закачування відпрацьованих вод в підземні горизонти, підземне складування твердих відходів і розробки надр землі;

– розміщення складів пально-мастильних матеріалів, отрутохімікатів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стоків, шламосховищ та інших об’єктів, що обумовлюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод. Розміщення таких об’єктів допускається в межах третього поясу ЗСО тільки при використанні захищених підземних вод, за умови виконання спеціальних заходів щодо захисту водоносного горизонту від забруднення за погодженням з органами санітарно-епідеміологічного нагляду, органами та установами державного екологічного та геологічного контролю.

У межах санітарно-захисної смуги водоводів мають бути відсутні джерела забруднення грунту та грунтових вод. Забороняється прокладання водоводів по території смітників, полів асенізації, полів фільтрації, полів зрошення, кладовищ, скотомогильників, а також прокладання магістральних водоводів по території промислових і сільськогосподарських підприємств.