До відома суб’єктів господарювання, які планують експорт картоплі до країн Європейського Союзу

Експорт рослин та продукції рослинного походження до країн Європейського союзу здійснюється згідно з вимогами Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2072 від 28 листопада 2019 року встановлення єдиних умов для імплементації Регламенту (ЄС) 2016/2031 Європейського Парламенту та Ради щодо заходів захисту від шкідників рослин.

На сьогоднішній день відповідно до пунктів 15-17 додатку VI Регламенту  ЄС 2019/2072 експорт картоплі до країн ЄС заборонено, окрім таких країн, як Алжир, Єгипет, Ізраїль, Лівія, Марокко, Сирія, Швейцарія, Туніс і Туреччина. Зазначені країни визнані Європейською Комісією  як країни з вільними зонами від карантинних організмів, в тому числі і від кільцевої гнилі картоплі (Clavibacter michiganensissubsp. sepedonicus Davis etal)

Таким чином в першу чергу з метою можливого експорту української картоплі до країн ЄС наша країна повинна бути визнана Європейською Комісією зоною, вільною від ряду карантинних організмів, в тому числі і кільцевої гнилі картоплі.

Крім цього, відповідно до пунктів 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 додатку VIІ Регламенту  ЄС 2019/2072 експорт  картоплі до країн ЄС передбачає виконання спеціальних вимог, як-то кожна партія картоплі не повинна містити грунту, рослинного середовища та походити з вільних місць вирощування від:

– гватемальської картопляної молі (Tecia solanivora (Povolny),

– кільцевої гнилі картоплі (Clavibacter michiganensis) subsp. Sepedonicum (Spieckermann & Kotthoff),

– раку картоплі (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival) (усі раси, окрім раси 1),

– золотистої картопляної нематоди (Globodera rostochiensis (Wollenweder) Behrens),

– блідої картопляної нематоди (Globodera pallida (Stone) Behrens),

– бурої гнилі картоплі (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi),

– колумбійської галової нематоди (Meloidogyne chitwoodi Golden et.) (усі популяції),

– кореневої галової нематоди (Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback),

– несправжньої колумбійської галової нематоди (Meloidogyne fallax Karssen).

Основними міжнародними документами, які описують процедуру встановлення вільних зон та ділянок від шкідливих організмів, є:

– Угода СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів,

– МСФЗ № 4 «Вимоги щодо встановлення вільних зон»,

– МСФЗ № 10 «Вимоги щодо встановлення вільних місць та ділянок виробництва».

Українське законодавство, яке регулює питання вільних ділянок:

– стаття 31 Закону України «Про карантин рослин» – «Місця виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів»;

– пункти 72-75 Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України «Про карантин рослин», контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р.  № 1177 «Деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин»;

– наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 04.03.2021 р. № 451 «Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки»;

– наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 13.04.2021 р. № 750 «Про затвердження інструкцій з виявлення, локалізації та ліквідації деяких регульованих шкідливих організмів картоплі»;

– наказ Міністерства аграрної політики від 29.11.2006 № 716 (із змінами від 16.07.2019 р. № 397) «Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів», в який було включено організми які є карантинними для ЄС.

Саме зараз відкривається можливість щодо проходження всіх передбачених етапів для експорту української картоплі до країн ЄС з урахуванням інтересів держави.