До уваги суб’єктів господарювання – надавачів послуг з поводження з побутовими відходами

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1018 внесені зміни до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010 (надалі – Порядок).

По-перше: до послуг поводження з побутовими відходами (абз.2 п.1Порядку) додано операцію «видалення». Видалення відходів відповідно до  ст. 1 Закону України «Про відходи» це здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

Якщо в попередній редакції Порядку тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами визначалися як сума тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, то в діючий редакції зазначено, що тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (далі – Тппв) формуються виконавцями послуг з вивезення побутових відходів шляхом ділення суми вартостей послуг вивезення, перероблення та/або захоронення побутових відходів на річний обсяг вивезення побутових відходів та визначаються за такою формулою:

Тппв = (Ов х Тв + Оіп х Тіп + Оіз х Тіз) /Ов,

де Ов – річний обсяг вивезення побутових відходів підприємством;

Тв – тариф на вивезення побутових відходів підприємства;

Оіп, Оіз – річні обсяги перероблення та захоронення побутових відходів і-го підприємства;

Тіп, Тіз – тарифи на перероблення та захоронення побутових відходів іншого підприємства.

Також, більш детальніше зазначено складові прямих витрат з оплати праці, та встановлено, що до складу прямих витрат з оплати праці включаються витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати для працівників (персоналу), що безпосередньо залучені до надання послуг з поводження з побутовими відходами) відповідно до Закону України «Про оплату праці»:

основна заробітна плата відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок (за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, встановлені законодавством), премій за виконання виробничих завдань і функцій та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, інші виплати, встановлені законодавством);

інші заохочувальні та компенсаційні виплати (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством).

З останнього абзацу п.15 та п.19, якими визначається метод розподілу адміністративних та інших операційних витрат, вилучено «з урахуванням витрат із збуту». Отже, зараз Порядком встановлено, що адміністративні та інші витрати з операційної діяльності розподіляються між послугами та в розрізі операцій пропорційно сумі виробничої собівартості таких послуг.

Останню, на наш погляд, дуже суттєву зміну внесено до абз.1 п.20 Порядку. У попередній редакції до фінансових витрат передбачалось включення, крім іншого, витрат, пов’язаних із запозиченнями (кредитами, позиками), для цілей інвестиційної (пов’язаною з основною) діяльності. Порядком в новій редакції  до вказаних витрат включаються інші витрати, пов’язані із запозиченнями (кредитами, позиками), для виконання інвестиційної програми, заходи якої передбачені для надання відповідної послуги поводження з побутовими відходами (вивезення, перероблення, захоронення).