До уваги споживачів насіння!!!

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області нагадує сільгоспвиробникам, що для посіву необхідно використовувати тільки кондиційне насіння, яке пройшло державне сортовипробування і було перевірене на посівні та сортові якості, і має відповідний «Сертифікат».

На сьогоднішній день зустрічаються випадки продажу некондиційного насіння, без супровідних документів, що підтверджують його якість. Згідно ДСТУ 4138-2002 у разі перепродажу посередник (перекупник) виписує нові супровідні документи на якість насіння, під свою відповідальність  («Свідоцтво на насіння», «Атестат на насіння»), надає копію «Сертифіката». Якщо під час купівлі насіння  споживачу не надано вказані документи, то він має право звернутися до продавця з вимогою надання цих документів.

У разі невпевненості у відповідності показників посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу показникам, зазначеним у сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння, або у сертифікаті, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, заявник не пізніше 10 календарних днів з дня придбання звертається до аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) органу із сертифікації щодо відбору проби з метою перевірки посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу та надає копію сертифіката. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу може здійснюватися на вимогу споживача або суб’єкта насінництва та розсадництва Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Порядок  арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядок «Оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2018 р. №615. Він визначає процедуру арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу .

Порядок  арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу.

Арбітражне визначення проводиться територіальним органом Держпродспоживслужби за заявою фізичної особи – підприємця – або юридичної особи.

Інспектор територіального органу Держпродспоживслужби розглядає подану заяву та копії документів, що до неї додаються, і не пізніше наступного робочого дня приймає рішення про відбір арбітражної проби та проведення арбітражного визначення.

Арбітражному визначенню підлягає придбане насіння або садивний матеріал за наявності сертифіката,  що засвідчує посівні якості насіння, або сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, документа за результатами аналізу насіння або садивного матеріалу, виданого заявнику, у разі розбіжності показників якості насіння або садивного матеріалу на величину, що перевищує допустимі відхилення.

Арбітражне визначення проводиться:

  • посівних якостей насіння (крім плодових та горіхоплідних культур) – за чистотою (за винятком вмісту обрушених зерен), вмістом домішок насіння інших видів (за винятком отруйних бур’янів, карантинних об’єктів, інших видів кормових трав, пелюшки у насінні гороху, плосконасінної вики у сочевиці), вмістом склероціїв білої і сірої гнилей у насінні соняшнику, схожістю, одно- і багаторостковістю насіння буряків, життєздатністю (тільки для насіння озимих культур, що висівається у рік збирання врожаю);
  • посівних якостей насіння плодових та горіхоплідних культур – за чистотою, масою 1000 насінин, життєздатністю;
  • товарних якостей садивного матеріалу багаторічних рослин – за збудниками грибкових і бактеріальних хвороб, вірусами та мікоплазмою.

Строк арбітражного визначення залежить від біологічних властивостей насіння і садивного матеріалу.

У разі закінчення строку дії сертифіката арбітражне визначення не проводиться.

Головне управління  Держпродспоживслужби в Миколаївській області не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після завершення арбітражного визначення видає особисто або надсилає поштовим відправленням заявнику документ щодо результату аналізу насіння з позначкою у правому верхньому куті “Арбітраж”, у якому зазначається висновок згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”.

Порядок «Оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу».

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) органу із сертифікації відбирає  пробу та разом з актом відбору проби передає органу з оцінки відповідності для визначення якості насіння або садивного матеріалу.

Орган з оцінки відповідності аналізує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу та видає аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) органу із сертифікації документ щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу.

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) органу із сертифікації перевіряє розбіжність між показниками, за якими проводиться арбітражне визначення, у сертифікаті  та у документі щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу.

У разі розбіжності між показниками, зазначеними у сертифікаті та документі щодо результату аналізу насіння, на величину, що перевищує допустимі відхилення, насіння підлягає арбітражному визначенню, про що аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) органу із сертифікації повідомляє заявнику та передає йому документ щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу.

Для проведення арбітражного (експертного) визначення заявник подає до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області заяву не пізніше десяти календарних днів з дня отримання ним результатів аналізу.

До заяви додаються копії:

  • сертифіката;
  • документа щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу, виданого органом з оцінки відповідності за місцем звернення заявника.

Копії документів, що додаються до заяви, засвідчує орган з оцінки відповідності за місцем  звернення заявника.

Так, наряду з вищевказаним інформуємо про роботу відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, на базі фітосанітарної лабораторії в Миколаївській області, який  проводить арбітражне аналізування насіння.

За адресою: вул. 5-та Слобідська, 110-А, м. Миколаїв, Україна, 54055.

тел.: (0512) 58-25-63 , (0512) 58-25-62,  моб. (097) 882-97-03

E-mail: lab.nas.mk@ukr.net