Держпродспоживслужба запрошує малий бізнес оцінити затрати, які він несе через штрафи

Держпродспоживслужба запрошує малий бізнес оцінити затрати, які вони зазнають через штрафи

IMG_20170420_141216_232-tmb-270x180Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів запрошує суб’єктів малого підприємництва взяти участь в оцінці затрат, які бізнес несе внаслідок сплати штрафів (прямих і непрямих).
Такий розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва Держпродспоживслужба проводить з метою реалізації Закону України від 18 травня 2017 року № 2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
Для визначення розрахунку витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання пропонуємо оцінити орієнтовні затрати та внести їх у запропоновану форму.
Заповнені таблиці просимо надсилати на електронну адресу pr@consumer.gov.ua. Для отримання додаткової інформації звертайтеся за телефоном 044-279-48-87 (контактна особа – Юрій Перегінець).

Форма розрахунку витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат одного суб’єкта малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)Формула:кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядуванняФормула:прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)Формула:оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)Формула:оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 

5 Інші процедури (уточнити)
6 Разом, гривеньФормула:(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1
8
Сумарно, гривеньФормула:відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулюванняФормула:витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
10
Процедури організації виконання вимог регулюванняФормула:витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
11 Процедури офіційного звітуванняФормула:витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірокФормула:витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
13
Інші процедури (уточнити)
14 Разом, гривеньФормула:(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
16 Сумарно, гривеньФормула:відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)