Держпродспоживслужба підтримує унормування правил та стандартів біоетики у науковій та освітній діяльності

Заступник Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Сергій Захарін та заступник директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Микола Білоус взяли участь у засіданні Ради деканів ветеринарних факультетів, яке проводилося у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України.

На засіданні обговорювалася низка питань, зокрема щодо створення робочої групи з розробки проєкту закону, який унормує дотримання правил біоетики у науковій та освітній діяльності.

На думку учасників засідання, дослідження у галузі ветеринарної медицини, а також в освітньої діяльністі ветеринарних університетів та факультетів має бути організована на основі сумлінного дотримання правил і вимог біоетики. Ця робота має здійснюватися з урахуванням європейської практики, яка зафіксована у низці документів органів ЄС.

«Закон про біоетику може стати ефективним правовим інструментом регулювання суспільних відносин, що виникають під час використання живих організмів у наукових дослідженнях або в освітній діяльності. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в межах наявної компетенції може надати експертну підтримку під час розробки нормативної бази з питань біоетики. На мій погляд, доцільно вивчити позитивний досвід Національної академії наук України, інших національних академій, наукових установ, провідних університетів, в яких створені відповідні робочі органи з біоетики, а також узагальнити кращі практики європейських структур. Україна є одним із визнаних лідерів ветеринарної науки, функціонує потужна мережа закладів освіти ветеринарного профілю, а тому унормування питань біоетики є актуальним», – зазначив Сергій Захарін.

Також учасники засідання ставили питання щодо доцільності розробки проєкту професійного стандарту.

Сергій Захарін заявив про підтримку ініціативи Ради деканів ветеринарних факультетів щодо розробки проєкту професійного стандарту, а також надав інформацію щодо загальних правил їхньої розробки та введення в дію. Ці питання унормовані Постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 373. Проєкти професійних стандартів можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, галузевими радами, органами державної влади, науковими установами, громадськими об’єднаннями, іншими заінтересованими суб’єктами. Національне агентство кваліфікацій розмістило на своєму офіційному веб-сайті Методичні рекомендації щодо розроблення професійних стандартів.