Державний моніторинг залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження

Сучасні вимоги міжнародної торгівлі вимагають встановлення високого рівня безпечності харчових продуктів, який забезпечується шляхом проведення ефективного державного контролю та лабораторних досліджень (випробувань).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», компетентний орган у сфері державного контролю затверджує щорічний план державного моніторингу.

Україна з 2004 року і по цей час виконує План державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження (далі – План державного моніторингу), що затверджується наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

План державного моніторингу виконується відповідно до Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», у тому числі Директиви ЄС 96/23/ЄС, з метою отримання загального уявлення про стан справ щодо дотримання законодавства про харчові продукти в Україні, вимог Європейського Союзу та інших країн світу.

Виконання Плану державного моніторингу є одним з найважливіших завдань державного значення, що спрямовано на забезпечення населення безпечними продуктами тваринного походження шляхом проведення лабораторних досліджень щодо виявлення залишкових кількостей ветеринарних препаратів, пестицидів та забруднюючих речовин (мікотоксинів, важких металів, радіонуклідів тощо), а також сприяння експорту харчових продуктів тваринного походження на зовнішні ринки.

Слід зазначити, що продуктивні тварин піддаються лікуванню при виявленні захворювань та/або профілактиці хвороб з метою недопущення на територію України занесення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон та захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей. Тому Плани державного моніторингу надають можливість здійснювати державний контроль за виявленням залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження при їх застосуванні недобросовісними виробниками, які можуть використовувати недозволені та заборонені ветеринарні препарати або не дотримуватися періодів виведення лікарських засобів з організму тварини.

У 2018 році на території Миколаївської області План державного моніторингу охоплював дослідження таких груп речовин як стильбени, тиреостатики, синтетичні стероїди, лактони резорцинової кислоти, бета-агоністи, хлорамфенікол, нітрофурани, нітроімідазоли, антибактеріальні субстанції (бета-лактани, макроліти, хіноліни, аміноглікозиди, тетрацикліни), антигельмінтики, кокцидіостатики, карбамати, піретроїди, седативні, нестероїдні протизапальні речовини, інші фармакологічні субстанції, хлорорганічні та фосфорорганічні пестициди, хімічні елементи, мікотоксини, фарби та радіонукліди. Вищевказані групи речовин проконтрольовано у яловичині, свинині, рибі ставковій, молоці коров’ячому, яйцях курячих та меду.

При виконанні Плану державного моніторингу здійснено відбір 244 зразків. Зразки досліджувались в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Херсонській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби.

За результатами проведених досліджень перевищення максимально допустимих рівнів не встановлено.