Декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства