Строки та способи збирання

Щоб правильно визначити початок збирання, потрібно точно встановити фазу розвитку насіння. Визначити час початку однофазного збирання нескладно: настала повна стиглість (вологість насіння 16‒18%) ‒ можна розпочинати жнива.

При збиранні двохфазним (роздільним) способом передчасне скошування у валки призводить до одержання щуплого насіння і недобору врожаю, а запізніле ‒ супроводжується великими втратами і погіршенням якості насіння.

Фазу стиглості визначають за різними методами: за вологістю насіння, за зовнішніми ознаками рослин і насіння та за консистенцією останнього, за кількістю дозрілого насіння тощо, за використанням барвника еозину, здатного проникати в недозрілий колос з поживними речовинами із рослин в зерно.

Для сої ознаками дозрівання є пожовтіння і опадання листя, побуріння стебла і бобів. Дозрілі боби не розкриваються. При дозріванні насіння набуває характерного для сорту забарвлення і стає твердим.

На насінницьких посівах роздільне збирання слід починати не раніше ніж через 2‒3 дні після припинення забарвлення, що буде відповідати кінцю воскової стиглості (вологість зерна ‒ 27‒22%). При цьому формується насіння з високими посівними якостями і врожайними властивостями, здатне забезпечувати прибавку врожаю в потомстві, порівнюючи з насінням більш ранніх строків збирання на 2‒4 ц/га.

Для зернових культур мінімум пошкоджень насіння спостерігається при вологості 17‒19%, для гороху, вики, сої, квасолі ‒ 16‒17%, для качанів кукурудзи ‒ 11‒23%. Кращим строком для скошування пшениці і жита є кінець воскової стиглості. Горох скошують, коли на рослині пожовтіє 50‒70% бобів, просо і гречку ‒ при дозріванні 75‒80% насіння на рослині. Насінницькі посіви соняшнику обробляють десикантами при повному пожовтінні кошиків і вологості насіння 25‒28%, а збирають при вологості насіння 7‒8% (без застосування десикантів також).

При двохфазному збиранні насіння, як правило, травмується менше, ніж при однофазному, проте у дощові роки більш високоякісне насіння одержують при прямому комбайнуванні.

При застосуванні роздільного способу збирання слід використовувати жниварки, що укладають на масивні валки і на висоті зрізу мінімум 15 см.

Найвищий урожай насіння більшості зернових культур із добри­ми посівними та врожайними властивостями можна одер­жати при скошуванні хлібної маси у період від середини до кінця воскової стиглості при вологості зерна 2335з обмолотом валків при підсиханні його до 1517%, коли механічне травмування мінімальне. Добрі результати дає своєчасне пряме комбайнування у фазі твердої стиглості при оптимальній (15‒17%) вологості зерна. Тривале лежання у валках та перестій на корені призводять до значних втрат зерна внаслідок «стікання», обсипання і проростання, а також до сильного ураження насіння грибними хворобами, пошкодження шкідниками, екологічного травмування і в результаті ‒ до погіршення посівних і врожайних властивостей.