Архів категорії: Новини

Строки та способи збирання

Щоб правильно визначити початок збирання, потрібно точно встановити фазу розвитку насіння. Визначити час початку однофазного збирання нескладно: настала повна стиглість (вологість насіння 16‒18%) ‒ можна розпочинати жнива.

При збиранні двохфазним (роздільним) способом передчасне скошування у валки призводить до одержання щуплого насіння і недобору врожаю, а запізніле ‒ супроводжується великими втратами і погіршенням якості насіння.

Фазу стиглості визначають за різними методами: за вологістю насіння, за зовнішніми ознаками рослин і насіння та за консистенцією останнього, за кількістю дозрілого насіння тощо, за використанням барвника еозину, здатного проникати в недозрілий колос з поживними речовинами із рослин в зерно.

Для сої ознаками дозрівання є пожовтіння і опадання листя, побуріння стебла і бобів. Дозрілі боби не розкриваються. При дозріванні насіння набуває характерного для сорту забарвлення і стає твердим.

На насінницьких посівах роздільне збирання слід починати не раніше ніж через 2‒3 дні після припинення забарвлення, що буде відповідати кінцю воскової стиглості (вологість зерна ‒ 27‒22%). При цьому формується насіння з високими посівними якостями і врожайними властивостями, здатне забезпечувати прибавку врожаю в потомстві, порівнюючи з насінням більш ранніх строків збирання на 2‒4 ц/га.

Для зернових культур мінімум пошкоджень насіння спостерігається при вологості 17‒19%, для гороху, вики, сої, квасолі ‒ 16‒17%, для качанів кукурудзи ‒ 11‒23%. Кращим строком для скошування пшениці і жита є кінець воскової стиглості. Горох скошують, коли на рослині пожовтіє 50‒70% бобів, просо і гречку ‒ при дозріванні 75‒80% насіння на рослині. Насінницькі посіви соняшнику обробляють десикантами при повному пожовтінні кошиків і вологості насіння 25‒28%, а збирають при вологості насіння 7‒8% (без застосування десикантів також).

При двохфазному збиранні насіння, як правило, травмується менше, ніж при однофазному, проте у дощові роки більш високоякісне насіння одержують при прямому комбайнуванні.

При застосуванні роздільного способу збирання слід використовувати жниварки, що укладають на масивні валки і на висоті зрізу мінімум 15 см.

Найвищий урожай насіння більшості зернових культур із добри­ми посівними та врожайними властивостями можна одер­жати при скошуванні хлібної маси у період від середини до кінця воскової стиглості при вологості зерна 2335% з обмолотом валків при підсиханні його до 1517%, коли механічне травмування мінімальне. Добрі результати дає своєчасне пряме комбайнування у фазі твердої стиглості при оптимальній (15‒17%) вологості зерна. Тривале лежання у валках та перестій на корені призводять до значних втрат зерна внаслідок «стікання», обсипання і проростання, а також до сильного ураження насіння грибними хворобами, пошкодження шкідниками, екологічного травмування і в результаті ‒ до погіршення посівних і врожайних властивостей. 

Підготовка до збирання та зберігання насіння

На цьому етапі ставляться вимоги до запобігання змішуванню культур, сортів, генерацій, недопущенню помилок, що призводять до знеособлення й вибракування насіння. Не допускається надходження на тік і в складські приміщення товарного зерна, складування фуражу, будматеріалів та інших матеріальних цінностей.

Насіннєвий комплекс і прилегла територія повинні утримуватися в чистоті, бути вільними від бур’янів та падалиці культурних рослин, товарної продукції, щоб упередити засмічення насіння й поширення хвороб та шкідників. Особливу увагу слід звертати на охайну працю на токах, де працівники з взуттям, одягом та інвентарем можуть переносити насіння із одного вороху в інші. Необхідно обмежувати перебування на току сторонніх осіб та транспорту.

Транспортні засоби використовують у роботі тільки після ретельного очищення і перевірки в спеціально відведеному місці. Їх рух територією насіннєвого комплексу здійснюється за визначеними маршрутами, які виключали б перенесення насіння з одного майданчика на інші.

До початку збирання здійснюється підготовка  току й складів до приймання насіння: ремонт, видалення сторонніх предметів і сміття (останнє спалюють), розсипів зерна (до останньої зернини), дезінфекція приміщень, прилеглої території, тари, інвентарю, спецодягу, насіннєобробних машин, замурування нір гризунів. Біля в’їзду на територію та входу в насіннєві комори за необхідності обладнують дезінфекційні ящики.

Найпростіший спосіб дезінфекції складських приміщень – побілка свіжогашеним вапном з додаванням хлорованого вапна або вапняно – гасовою емульсією. Якщо у складі виявлені комірні шкідники (кліщі, міль, хрущаки, довгоносики та ін.), попередньо проводять дрібнокрапельну обробку інсектицидами.

Склади, завантажені насінням, при розповсюд­женні шкідників фумігують: кращий ефект, безпечний для насіння, досягається використанням таблеток, можна використовувати й інші фуміганти, допущені до використання в Україні. Але при цьому необхідно пам’ятати, що фумігації підлягає тільки насіння з кондиційною вологістю: за підвищеної вологості існує великий ризик втрати схожості.

Перевіряють справність техніки, приладів, обладнання, інвентарю, наявність бланків документів, етикеток тощо.

Складають план розміщення партій на майданчиках току, черговість очищення їх, сушіння, сортування й складування, щоб забезпечити надійне роз’єднання культур, сортів і репродукцій у просторі та часі.

Повідомлення RASFF № 2021.2966 стосовно виявлення несанкціонованої речовини етиленоксид

До Держпродспоживслужби надійшло інформаційне повідомлення системи RASFF № 2021.2966-fup7.

Відповідно до повідомлення, виявлено несанкціоновану речовину – етиленоксид (32.5 mg/kg – ppm) в харчовій добавці (Locust Bean Gum), що експортувалась з Туреччини (постачальник: Cargill Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret AS, Atasehir/Istanbul) до України (отримувач: ТОВ «Тетра Пак»).

Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо негайно інформувати  Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: пр-кт. Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003, т/факс 24-00-23 та e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua, viddilbhp@dpssmk.gov.ua .

“КОНСТИТУЦІЯ – ШЛЯХ ДО УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

28 червня 1996 року, 25 років тому,  Верховна Рада України прийняла нову Конституцію – Конституцію незалежної України. Цій доленосній події передували 6 років наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей. Схвалення Основного Закону стало точкою відліку нової епохи в історії нашої держави, що забезпечило стабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні. У ній є  взаємопов’язані норми юридичного та політичного характеру, що регулюють найважливіші відносини: права і свободи людини та подальший розвиток держави. Конституція остаточно закріпила правові основи нашої держави, її суверенітет і територіальну цілісність.

Саме слово «конституція» латинського походження як значна частина слів, пов’язаних зі сферою державного управління. У стародавньому Римі це слово позначало акти імператора, які слід було неухильно виконувати. Крім юридичного значення це слово може позначати будову, фізіологічні та анатомічні особливості живого організму.

Перша Конституція в історії України датується 5 (16) квітня 1710р., коли гетьман у вигнанні, перший лідер української політичної еміграції Пилип Орлик склав документ під назвою «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» в місті Бендери (нині це територія Республіки Молдова) з такою декларацією: «Україна по обидва боки Дніпра має бути на віки вічні вільної від чужого панування». Вона вважається також однією із перших конституцій у світі! Адже конституцію США було схвалено лише 1787р., конституцію Франції та Польщі – 1791р., конституцію Португалії – 1822р., конституцію Австрійської імперії та Австро-Угорської монархії – 1848р.

Українська Конституція була складена давньоукраїнською мовою та латиною. Латиномовна копія Конституції Пилипа Орлика ХVIII ст. зберігається в Національному архіві Швеції, україномовна – у Російському державному архіві. Хода конституційних ідей була логічним наслідком розвитку національних вимог українців – від культурної і політичної автономії в складі федерації до вимоги самостійності. І лише через більш ніж два століття, 29 квітня 1918р., Центральна Рада як демократичний парламент Української Народної Республіки прийняла нову Конституцію сучасного типу. В державі встановлювалася парламентська республіка, гарантувалися основні права людини, вводилися демократичні принципи національного співіснування. Але діяла вона буквально кілька годин – в той же день Київ був окупований німцями, і до влади прийшов уряд гетьмана Павла Скоропадського.

Після встановлення в Україні радянської влади, 10 березня 1919р. ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад прийняв Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), яка проголосила диктатуру трудящих і експлуатованих мас над капіталістами і поміщиками. Друга Конституція УРСР була прийнята 15 травня 1929 р. Вона встановлювала повновладдя трудящих, скасовувала приватну власність, заявляла про входження в СРСР, закріплювала принцип верховенства загальносоюзних органів і загальносоюзного законодавства, що перетворювало проголошений суверенітет в політичний міф.  Чергова Конституція УРСР (30 січня 1937 р.) було розроблено в повній відповідності до Конституції Радянського Союзу. За цим же принципом була побудована і Конституція УРСР, прийнята Верховною Радою республіки 20 квітня 1978 р. Отже, всі чотири радянські конституції України не відповідали українській традиції конституціоналізму, і лише здобуття Україною незалежності дало новий поштовх розвитку конституційного процесу в Україні. Він пішов, перш за все, шляхом не винаходу чогось принципово нового, а вибору таких положень з світового досвіду, які найбільш повно відповідали б умовам української дійсності, а також політичним орієнтирам української еліти. У цьому процесі взяли участь різні політичні партії, кожна з яких запропонувала свій варіант Основного Закону. Спроби прийняти Конституцію в Україні робилися з перших років проголошення незалежності.

Прийняття Конституції України. 1996 р.

    Депутати працювали над проектом, залишаючись у сесійному залі всю ніч із 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали всі спірні статті проекту – про державні символи в України, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні, після чого Основний Закон був остаточно затверджений.

Конституція України ухвалена і введена в дію Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Складається з преамбули та 14 розділів.

Тексту Конституції передує Преамбула, в якій Верховна Рада України оголошує, що від імені українського народу – громадян України всіх національностей, «…усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням…» приймає цю Конституцію – Основний Закон України. Згідно з Конституцією, Україна проголошена демократичною, соціальною і правовою державою. За формою державного устрою – унітарною, за формою державного правління – президентсько-парламентською, де президент є главою держави, а Кабінет Міністрів – вищим органом у системі органів виконавчої влади. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Система місцевого самоврядування поєднує елементи громадянської та державницької концепцій, тобто інститутами місцевого самоврядування визнано не лише сільські, селищні, міські Ради та їх виконавчі органи, а й районні та обласні Ради. Суттєвою ознакою демократичного характеру української Конституції є визнання її норм нормами прямої дії. Це означає, що гарантується звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України.

 Історичне значення прийняття Конституції 1996 р.

 • Конституція 1996 р. стала першою Конституцією незалежної України; вона стала продовженням багатовікових конституційно-правових традицій українського народу. Конституція України закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність;
 • з прийняттям Конституції були визначені базові координати й орієнтири, сукупність суспільних цінностей – усе те, що формує політико-економічну систему;
 • створено передумови для того, щоб функціонування і розвиток держави і суспільства не залежали від політичної орієнтації партій чи окремих політичних діячів. Окреслено відносини держави і громадянина, їхні права і взаємні обов’язки. Установлено межі втручання держави в життя суспільства й окремої особистості;
 • прийняття Конституції внесла стабільність у політичне життя українського суспільства, законодавчо розмежувавши права й обов’язки різних гілок влади, політичних партій і громадських організацій;
 • прийняття демократичної за своїм характером Конституції зміцнило міжнародний авторитет молодої держави.

Повідомлення RASFF № 2021.2799 щодо виявлення залишків гербіциду флуазифоп – п в броколі

До Держпродспоживслужби надійшло інформаційне повідомлення системи RASFF № 2021.2799.

Відповідно до повідомлення, виявлено залишки гербіциду флуазифоп – п (0,052 mg/kg – ppm) в броколі, що експортувались з Республіки Польша (виробник, вантажовідправник: Polski Ogrod Sp. z o. o.) до України (отримувач: ТОВ «Торгівельний Дім «Асканія», м. Київ, пров. Новопечерський, 5, 01042).

Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо негайно інформувати  Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: просп. Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003, т/факс 24-00-23 та e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua, viddilbhp@dpssmk.gov.ua .

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Шановні колеги!

Вітаю Вас з професійним святом,

з Днем державного службовця України

Бажаю злагоди вам та натхнення,

Ясного майбутнього та сьогодення,

В роботі комфорту, енергії, миру,

В душі рівноваги та міцної віри.

Всілякі гаразди хай щастю сприяють,

А мужні серця ваші втоми не знають,

Хай вас не торкаються труднощі жодні,

Усіх держслужбовців вітаю сьогодні!

До уваги мешканців м. Миколаєва та Миколаївської області!

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області в межах наданих повноважень, продовжує здійснювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів по профілактиці коронавірусної хвороби на території Миколаївської області, які передбачені постановами Кабінету міністрів України та Головного державного санітарного лікаря України, шляхом проведення санітарно – епідеміологічних обстежень в порядку державного санітарно – епідеміологічного нагляду, участі в робочих групах за ініціативою органів місцевого самоврядування та з органами національної поліції.

За минулий тиждень з 14.06.2021р. по 20.06.2021р. було перевірено 479 об’єктів щодо дотримання протиепідемічних заходів, з них виявлено порушень на 57 об’єктах, що складає 11,8%, у тому числі:

-заклади громадського харчування всього по Миколаївській області – 101, виявлено порушень на 9 об’єктах, що складає 8,9%.

-закладів торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами всього – 334, з них виявлено порушень на 37 об’єктах. При цьому, відсоток порушень в закладах торгівлі збільшився, як не продовольчої групи товарів, складає 9,8%, так і продовольчих складає 11,7%. Збільшення закладів де виявлені порушення, за рахунок перевірених закладів торгівлі в зоні відпочинку с. Коблево. Надано приписів – 2.

-заклади побутового обслуговування (перукарні та салони краси) – 15, порушення не виявлено.

-інші об’єкти (агропродовольчі ринки, аптеки, заклади розміщення) – 18, порушень дотримання карантинних заходів виявлено на 5 об’єктах, що складає 27,7%. Надано приписів -2. Більшість порушень виявлено в закладах розміщення відпочиваючих в с. Коблево.

-заклади дошкільної та середньої освіти (ДНЗ, ЗЗСО) – 11, порушення  виявлені на 6 об’єктах, що складає 54,5%. Надано приписів 6.

За виявлені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 57 осіб.

При проведенні обстежень з населенням, суб’єктами господарювання, керівниками закладів проводиться санітарно – освітня робота – проведено бесід 199. Висвітлення результатів щодо проведених перевірок проводилось на сайтах Держпродспоживслужби, РДА, в соцмережах, ЗМІ – 4.

Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області закликає дотримуватись рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину, що є запорукою Вашого здоров’я та здоров’я ваших родин!

ЛІТО! Засмага – користь чи шкода

Засмага — це захисна реакція шкіри на вплив ультрафіолетового випромінювання, внаслідок якого в нижніх шарах епідермісу шкіри відкладається меланін.

Користь засмаги для здоров’я людини полягає у виробництві вітаміну D, зміцнює імунітет, підвищує розумову та фізичну активність, легше засвоює  кальцій під час впливу сонячних променів. Нестача цього вітаміну може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям: ламкості кісток, порушення сну, депресії. Для отримання денної норми вітаміну D влітку не треба загорати годинами на пляжі, а достатньо провести на сонці всього декілька хвилин вранці або після обіду.

Ультрафіолет  впливає на настрій людини та має  терапевтичну дію: він допомагає виробляти гормони щастя знищує гормони, які відповідають  за вироблення  почуття  туги (серотонін).

Засмагати заборонено: людям похилого віку, маленьким дітям, гіпертонікам, алергікам, вагітним, тим, хто страждає від новоутворень, меланом, захворювань ендокринної системи.

Також у зоні ризику – люди зі світлою шкірою, з великою кількістю родимок на тілі.

Правила безпечної засмаги:

– приймати сонячні ванни в період з 8 до 10 години вранці та з 17 до 19 ввечері, у період з 10 до 11 годин ранку і з 16 до 17 годин вечора загорати не більше 15-20 хвилин, з 12 до 15 години уникати появи на сонці;

– використовувати сонцезахисний крем кожні 2 години і після купання, носити темні окуляри та крислаті капелюхи;

– пити більше рідини, щоб уникнути зневоднення організму;

– розташовуватися в тіні або під парасолю;

– не спати на пляжі і змінювати положення тіла кожні 10-15 хвилин.

Якщо під час засмагання ваша шкіра почервоніла, треба якнайшвидше обробити її засобами на основі пантенола. При появі пухирців краще звернутися до лікаря-дерматолога.

Варто пам’ятати про те, що сонячні промені проникають у воду на глибину 1 метра, тому сховатися від сонця у воді не вийде. Особливо легко згоріти, якщо залишатися на сонці відразу ж після купання. Тоді вода утворює на шкірі маленькі лінзочки, які підвищують можливість отримання сонячного опіку.

Розумна кількість сонячного світла корисна для здоров’я людини, але зловживати сонячними ваннами не варто. Інтенсивна темна засмага – не ознака здоров’я, а прояв захисту шкіри від згубних ультрафіолетових променів.

Бережімо себе, засмагаймо безпечно!

Станом на 01.06.2021 року на території Миколаївської області зареєстровано неблагополучні пункти щодо заразних хвороб тварин:

Лептоспіроз свиней

Миколаївський район, с. Зелений Гай, ДППР «Степове»

 

Сказ лисиці

Баштанський район, м. Баштанка

 

Сказ кота

Баштанський район, с. Лоцкине.

Первомайський район, с. Чаусове Друге

 

Сказ ВРХ

Братський район, с. Сергіївка

Березнегуватський район, с. Кавказ, к-п «Прометей»

 

Трихінельоз лисиці

Очаківський район, Мисливські угіддя Куцурубської ОТГ.

Єланецький район, мисливські угіддя ПОГ «Єланецьке МРГ», Возсіятської с/ради.

Надання актуальної інформації для споживачів під час прийняття участі у радіо- та телепрограмі «Радіодень МИКОЛАЇВ»

07.06.2021р. начальник управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Циган Ірина Миколаївна та начальник відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Мандрик Людмила Петрівна прийняли участь у радіо- та телепрограмі «Радіодень МИКОЛАЇВ», темою якої було «Актуальна інформація для споживачів – як захистити свої права в конкретній ситуації».

У програмі було висвітлено:

 • скільки звернень надійшло на адресу управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області з початку 2021 року;
 • на що частіше скаржаться споживачі;
 • скільки заяв розглянуто на користь споживачів, скільки коштів повернуто за неякісні товари;
 • як підвищити обізнаність споживачів про свої права.

Під час телеефіру представники Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області  звернути увагу споживачів на дії з їх сторони, які допоможуть уникнути порушення прав споживачів при придбанні ними товарів в роздрібної мережі магазинів, а саме:

 • Отримати всю необхідну інформацію про товар (порівняти асортимент, ціни, властивості товару в різних торгівельних мережах).
 • При купівлі товару перевірити його споживчі властивості безпосередньо в магазині.
 • Перевірити супровідні документи (інструкція по експлуатації, гарантійний талон, чек), які відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів» надаються українською мовою.
 • При отриманні товару за допомогою служби доставки – перевірити цілісність, комплектність, працездатність.(якщо не перевірялось зазначити цю інформацію у накладній доставки).
 • У разі першого включення – розпакування записати на відео.
 • При необхідності введення товару в експлуатацію, залучити спеціалістів сервісного центру, які зроблять відповідну відмітку в супровідних документах.